Eier du en verneverdig bygning?

Søk om støtte til å bevare verneverdige bygninger og anlegg innen fristen 1. mars.  Søkere fra Buskerud og Akershus etterlyses!

Bygningsdetalj trehus - Klikk for stort bilde Linn Marie Krogsrud, Viken fylkeskommune

-Ved forrige utlysning var det en overvekt av søkere fra Østfold. Det er flott, men vi vil gjerne ha flere søkere fra Buskerud og Akershus, sier Kari Charlotte Larsen, Seksjonsleder for Bygningsmiljø og landskap i Viken fylkeskommune.

Små bidrag kan gi stor effekt

Valstad Cafe i Sørum i Lillestrøm kommune er et av de prosjektene som har mottatt støtte av Viken fylkeskommune til å sette i stand bygningen til fellesskapets gode. De har mottatt kr. 50 000 for å restaurere vinduene på det gamle kafebygget som kan føres tilbake til 1880-årene. Huset fungerte som stasjonskafe på Sørumsand frem til 1980. Siden 2000 har Valstad Cafe vært ivaretatt av Stiftelsen Valstad Cafe som også sørger for at bygget er til glede for alle gjennom blant annet å huse arrangementer, utstillinger og Åpen Cafe som er godt besøkt.  

Nyrestaurert fasade på Valstad Cafe. - Klikk for stort bildeNyrestaurert fasade på Valstad Cafe. Stiftelsen Valstad Cafe

-Yttervinduer på sør- og vestfasade var i dårlig forfatning og hadde behov for restaurering. Vinduene ble tatt ut og restaurert på verkstedet til Historiske hus i Setskog. Det ble funnet en del råte og skade i bunnrammer, som ble fjernet og det ble spunset inn nytt furu trevirke av god kvalitet. Glass og beslag ble fjernet, rammer og kittfals ble rengjort før rammer ble grunnet med fortynnet linoljemaling, det ble lagt kitt i kittfals før glass igjen ble lagt i fals. Glass ble så kittet, beslag ble remontert før vinduene ble malt med to strøk linoljemaling. Vinduene framstår nå med høy kvalitet, og er montert inn i sine respektive åpninger i det gamle kafebygget, heter det i rapporten fra de fornøyde eierne.

Hvem kan søke støtte?

Private eiere og brukere, som enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameier, og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd for å dekke merutgifter som følge av krav til istandsetting og materialbruk etter antikvariske prinsipper.

Prioriteringen fra 2022, fortsetter, slik at tidligere fellesskapsbygninger og bygninger som er offentlige tilgjengelige også prioriteres i tildelingen i 2023.