Etablerer fartøyvernsenter i Viken

Fylkestinget i Viken har vedtatt å etablere et regionalt fartøyvernsenter på Isegran i Fredrikstad, som skal finansieres gjennom et felles økonomisk spleiselag med Fredrikstad kommune.

Treskuter ligger langs en brygge. Små røde buer i bakgrunn - Klikk for stort bildeIsegran i Fredrikstad Kristin H Josefsen, Viken fylkeskommune

Senteret skal etableres som del av det ideelle aksjeselskapet: Isegran Fartøyvern AS, og skal være et regionalt og lokalt kompetansesenter for antikvarisk istandsetting av vernede og fredete fartøy på Østlandet.

Senteret skal også fungere som et opplæringssted for fartøyeiere, båtbyggerier og andre relevante aktører i regionen rundt Oslofjorden.

Vil styrke kulturarven

Bilde av Tonje Kristensen  - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen (Ap) utenfor Sundvolden Hotel André Strand, Viken fylkeskommune

–  Jeg er glad for dette vedtaket. Etablering av et fartøyvernsenter vil styrke arbeidet med å ta vare på den viktige og rikholdige maritime kulturarven i Viken. Det vil også bidra til å styrke lokalt særpreg og identitet, og bidra til å gi lokalbefolkning en historisk forankring og tilhørighet, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) Morten Brakestad

–  Dette er en gledens dag for fartøyvernet over hele fylket! I tillegg til å ta vare på den rikholdige maritime kulturarven, vil en slik etablering være en stor ressurs for lokalt næringsliv, og være med på å bygge opp under en bærekraftig reiselivs-, rekreasjons og opplevelsesnæring, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).  

Kostnadene til drift av senteret skal dekkes gjennom en felles økonomisk støtteordning med Fredrikstad kommune.

Formålet med fartøyvernsenteret er å:

  • sikre nødvendig håndverkskompetanse
  • heve kvaliteten på istandsettings- og vedlikeholdsarbeid i henhold til Riksantikvarens krav til tilskudd for vernede og fredede fartøy
  • drive profesjonell håndverksopplæring for verneflåten, for å sikre videreføring av kunnskap knyttet til tradisjonelle teknikker for bygging og vedlikehold av tre og stålskip  
  • ivareta nødvendige dokumentasjonsoppgaver for de enkelte fartøyvernprosjektene
Cecilie Agnalt - Klikk for stort bilde– Isegran er som skapt for et slikt senter og er viktig for hele regionen vår, sier komiteleder Cecilie Agnalt. Norden

Også leder av fylkeskommunens kulturkomite Cecilie Agnalt ønsker fartøyvernsenteret på Isegran velkommen. – Det avgjørende er å sikre kvalitetshåndverket som båtbyggerkunsten er. I tillegg er det stimulerende og har synergieffekter for båtbyggerlinjen ved PLUS skolen, som gir fagbrev i faget. Det er viktig at fartøyvernsenteret innehar kompetanse fordelt på kystkultur og innenlands skipsfart, samt ivaretar den fantastiske frivillighet som blir lagt ned og bidrar til rekruttering, sier Cecilie Agnalt.

Fartøyvernsentrene

I dag har vi tre nasjonale fartøyvernsentre i Norge:

  • Nordnorsk fartøyvernsenter på Gratangen
  • Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund
  • Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand.

Fartøyvernsenteret på Isegran vil i praksis få en tilsvarende funksjon som disse, og utfyller dermed tilbudet til eierne av de antikvariske fartøyene.