Evalueringsrapport viser at KAO treffer godt

KulturArvOpplevelser (KAO) er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer, som bidrar til verdiskaping i bred forstand. En evaluering av ordningen av Agenda Kaupang og Insam viser at tilskuddsordningen treffer godt.

Tilskudd til lokal verdiskaping

Tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser ble vedtatt i november 2017 og utlyst av Buskerud fylkeskommune første gang i 2018 som et tverrfaglig program for å tilrettelegge for reiselivsopplevelser med utgangspunkt i kulturarven. Dette ble videreført inn i Viken for hele fylket, og er nå spisset inn mot bred verdiskaping.

Tilskuddsordningen skal fremme prosjekter som, i tillegg til det økonomiske, skal ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, samt økt kunnskap og kompetanse – med andre ord bred verdiskaping.

Utlysningen av tilskudd skjer to ganger i året, og man kan søke penger til et forprosjekt eller et hovedprosjekt. Les mer om ordningen og se hvilke prosjekter som har fått støtte tidligere.

Evalueringsrapport forside - Klikk for stort bildeEvalueringsrapport av KAO laget av Agenda Kaupang og Insam. Agenda Kaupang/Insam

Evalueringsrapport 2023

På oppdrag av Viken fylkeskommune har tilskuddsordningen KAO blitt evaluert av Agenda Kaupang og Insam som har laget en rapport som ble publisert i januar 2023. Her konkluderes det med at tilskuddsordningen er relevant og hensiktsmessig, og at ordningen gjør det den skal - nemlig øker tverrfagligheten og samarbeidet mellom ulike aktører innen kulturarv og næringslivet. Rapporten sier også at for å oppnå full samfunnseffekt er det viktig at prosjektene som får støtte også har et liv og funksjon etter prosjektslutt. Har du lyst til å lese mer kan du laste ned rapporten her.

- Evalueringen av ordningen har gitt oss mange gode tilbakemeldinger og er et godt grunnlag for å videreutvikle ordningen. Dessuten har evalueringsprosessen vært engasjerende og givende,  istemmer Knut Fossgard og Ole Aslaksen som jobber med tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser i det daglige i Viken fylkeskommune.