Frivilligheten holder dampen oppe

Fylkesråd Tonje Kristensen besøkte i forrige uke frivillige som jobber med restaurering av verneverdige båter i Haldenkanalen.
Blir kjent med historien til DS Engebret Soot. Båten ligger til kai for restaurering. Anne Traaholt, Viken fylkeskommune

– Det er enormt viktig at vi lykkes med å ta vare på kulturarven og de gamle håndverkstradisjonene for framtida. Og det ser vi i praksis her på bruket i Ørje. Dette er bærekraft i sin reneste form, og jeg er mektig imponert, og ikke minst svært takknemlig, for innsatsen og stå-på-viljen til de frivillige her, sier fylkesråden.  

– I år er frivillighetens år, og det er én av grunnene til at jeg ønsket å komme hit til Ørje i dag, for å møte noen av disse ildsjelene. De gjør en enorm innsats for vår felles kulturarv, og for lokalsamfunnet her på Ørje, sier hun.

Viktig for turisme og lokalt næringsliv

Bevaring av verneverdig båter er en viktig del av kulturarven. Men det er også viktige for turisme og lokalt næringsliv. Det er Ørje-samfunnet et godt eksempel på, sier fylkesråden.

Tonje Kristensen - Klikk for stort bildeFylkesråd Tonje Kristensen Morten Brakestad  – Uten kanalene og vassdragene, er det ikke behov for båtene. Uten båtene, så kommer ikke turistene. Og uten turistene, så blir det få besøkende til museet og færre kunder i nærbutikken og på det lokale bakeriet. Alt henger sammen med alt, sier hun.

Bevilger 600 000 kr ekstra

Fylkesråden kunne informere de fremmøtte om at det i år legges 600 000 kroner ekstra i potten til kulturminnevern for istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige fartøy.

Ordningen gjelder fartøy som er fredet etter kulturminneloven eller har status som vernet, og er hjemmehørende i Viken fylke. Ordninger omfatter både påbegynte og planlagte restaureringsprosjekter.

Disse midlene kommer i tillegg til 4,2 millioner kroner i tilskuddsmidler fra staten, som avdeling for kulturarv har til fordeling til istandsettingstiltak i år.

Fikk se «Dronningen»

Én av båtene som fylkesråden og de andre fremmøtte fikk se var DS Turisten – selve «Dronningen» i Haldenkanalen. Dampbåten ble bygget for å frakte passasjerer og gods mellom Tistedal og Skulerud, og var i aktiv tjeneste fra 1887 til 1963. I 1967 ble båten senket i Femsjøen. Båten ble senere lokalisert og hevet i 1997. 12 år og 60 000 klinker senere var båten tilbake i kanalen.

DS Turisten vil gå i Haldenkanalen denne sommeren, og får i år 500 000 kroner fra Viken fylkeskommune i støtte til ytterligere restaurering .

Får omvisning på DS Turisten. André Strand, Viken fylkeskommune

Fylkesråden fikk også se DS Engebret Soot, som skal være verdens eldste propelldrevne dampbåt som fremdeles er i drift. Båten ligger nå til kai for restaurering, og får i år over 1 million kroner i støtte fra Viken fylkeskommune.  

Restaurering er ikke gratis

– Restaureringsarbeid er ikke gratis. Så jeg er glad for å kunne støtte disse to prosjektene her i Ørje, og samtidig vise vår takknemlighet for innsatsen som de frivillige legger ned. Så vil tiden vise om de også får støtte til flere prosjekter. Det er saktens nok å ta av her på bruket, konstaterer fylkesråden.

I juni er Soot-spelet tilbake i Ørje Sluseamfi. Soot-spelet er historien om husmannsgutten Engebret Soot, som ble Haldenkanalens far. 

Les også

Til toppen