Gjellestadskipet: Anbefaler full utgraving

Basert på resultatene fra de arkeologiske forundersøkelsene sist høst, anbefaler Kulturhistorisk museum (UiO), Viken fylkeskommune og Riksantikvaren nå at det foretas full, arkeologisk utgraving på Gjellestad i Halden. Anbefalingen ble overrakt miljøvernminister Ola Elvestuen fredag. Og han var enig.
Arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, fylkesråd Camilla Eidsvold og riksantikvar Hanna Geiran - Klikk for stort bildeArkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, fylkesråd Camilla Eidsvold og riksantikvar Hanna Geiran Fredrik Norland/ Viken

Nå foreligger analysene fra feltarbeidet på Gjellestad-området i Halden høsten 2019. En samstemt konklusjon fra disse er å anbefale at det gjøres full utgraving på stedet.

– Er ikke dette spennende, så vet ikke jeg, sa riksantikvar Hanna Geiran. Også fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla Sørensen Eidsvold var stolt denne dagen.

Og mindre fornøyde ble ikke de to da statsråden sa seg enig i at området burde gjennom en full arkeologisk undersøkelse.

– Situasjonen for funnet er alvorlig, med nedbrytning og soppangrep. Hvis Riksantikvaren mener vi må grave nå, så gjør vi det. Dette er viktig kulturhistorie for både Halden, Østfold, Viken og det internasjonale samfunnet, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, fylkesråd Camilla Eidsvold og klima- og miljøminister Ola Elvestuen - Klikk for stort bildeDirektør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, fylkesråd Camilla Eidsvold og klima- og miljøminister Ola Elvestuen Fredrik Norland/ Viken

Han har selv vært på Gjellestad, og beskrev opplevelsen slik:

– Det er helt spesielt å få være med på å markere noe, og vite at det ligger et vikingskip kun centimeter under føttene dine, sa han.

Omfattende undersøkelser

I løpet av to uker i august–september 2019 ble det utført forundersøkelse av en skipsgrav på Gjellestad. Bakgrunnen for undersøkelsen var en dreneringssøknad, som initierte preliminære georadarundersøkelser utført av NIKU på oppdrag av Østfold fylkeskommune. Det ble da funnet en rekke bosetningsspor og spor etter omkring 15 graver/gravhauger, deriblant en hittil ukjent skipsgrav.

Verifiseringsprosjekt

For å vurdere resultatene fra geofysikken ble det satt i gang et verifiseringsprosjekt der både skipsgraven og andre strukturer skulle undersøkes nærmere for å fatte en best mulig beslutning om hvordan lokaliteten burde skjøttes i fremtiden.

Det foreligger nå en foreløpig rapport for undersøkelsen av skipsgraven, som i dag ble overrakt klima- og miljøminister Ola Elvestuen og riksantikvar Hanna Geiran. Rapporten presenterer viktig ny informasjon om skipsgravens alder, bevaringstilstand, og potensial for ny kunnskap.

Tidlig vikingtid

Dendrokronologiske undersøkelser (beregning av alder ut ifra analyse av årringer) har plassert skipsrestene til mellom år 700 og 900, altså tidlig vikingtid. Og størrelsen plasserer det blant de fire store.

En ting er skipsrestene, noe annet er området rundt. Undersøkelsene viser at det har bodd folk der lenge før noen plasserte skipet i en haug, og utgraving av hele området vil derfor kunne gi verdifull kunnskap om områdets betydning.

Digitalisering

Gjellestadprosjektet

 I fjor vår bevilget Østfold fylkesting penger til å levendegjøre Gjellestadfunnet på nett. I fjor høst ble deler av vikingskipet, fem langhus og åtte gravplasser funnet under utgravingen nær Jellhaug, som er godt synlig fra E6 i Halden.  

Nå har Høgskolen i Østfold, Fylkeskonservatoren i Viken (Østfold), Institutt for Energiteknikk og Nordic Media Lab skapt Gjellestad digitalt – med vikingskipet, skipsgraven, husene og landskapet rundt gravhaugene.  

www.gjellestadstory.com

 – Se for deg at du flyr innover mot Gjellestad og oppdager den store gravhaugen, langhusene og skipsgraven. Du kan velge å lande, gå nærmere og bevege deg rundt husene og ikke minst skipet. Utforsk stedet og få innsikt i hva arkeologene har funnet så langt, sier prosjektleder og førsteamanuensis Joakim Karlsen.  

Se selv!

Til toppen