Her er helleristningsfelt nummer 1000!

Fra 2014 til 2021 har antallet registrerte helleristninger i Østfold gått fra 477 til 1000, takket være godt samarbeid mellom fylkeskommunen og lokale helleristningsjegere. Tusenristningsbøya ble rundet sist uke.
Magnus Tangen, Tormod Fjeld og Lars Ole Klavestad jager helleristninger sent og tidlig. Her er de ekstra glade - foran dem ligger det tusende registrerte helleristningsfeltet i gamle Østfold Privat    

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har ligget spenning i lufta lenge nå. Helleristning nummer 1000 har vært rett rundt hjørnet, eller kun en mosedott unna. I flere år har helleristningsjegerne Lars Ole Klavestad, Magnus Tangen og Tormod Fjeld brukt mye fritid på å jakte helleristninger og andre spor etter tider som har forsvunnet.

Kulde, pandemi, karantener, vinterferie og «permafrost» gjorde at målstreken flyttet på seg. Noen få kuldegrader og tele i bakken er alt som skal til for å bremse farten

- Men den siste uka, når sola har glimtet til, har vi kommet oss ut ganske raskt for å sondere litt. Og det har gitt en pangstart på helleristningssesongen, sier Lars Ole Klavestad.

Bak suksessen ligger kreativ tenkning, landskapsanalyser, utvikling av nye metoder, et godt vennskap og en felles glede over å ferdes i Østfold-landskapet og å få teoriene til å stemme. Mange av de nye helleristningsfunnene har vært oppsiktsvekkende flotte, og de har også funnet helleristninger i områder og på steder man tidligere ikke trodde det fantes slike.

Hekta på helleristninger

- Endelig

Sist uke ble iherdig innsats belønnet – da kom de over ca. 20 nye helleristningsfelt (i Borge, Skjeberg, Berg og Rygge). Pluss juvelen i kronen – felt nummer 1000!

 - «1000-feltet» fant vi på Bakkehaugen i Skjeberg -36 skålgroper, deriblant en buet linje sammensatt av 10 groper. Vi hadde en artig stund der og tilkalte også grunneier, slik at også han fikk delta i feiringen, og følte også at Arnesen og Lorange (fordums helleristningsjegere/arkeologer, red.anm) lusket rundt i buskene. Ellers har det dukket opp flere andre spennende felt rundt omkring, blant annet med fotsåler, skip og hjulkors. Og selvsagt mange skålgroper. Det har vært veldig artig dette, og selvsagt med en dobling av antall kjente felt, sier helleristningsjegerne.

En av Arnesens tusjtegninger. I notisen står det "Pladsen Bakkehaugen /ved Gaarden Bakke i Ingedals’ Annex til Skjeberg, 90 Skridt i Øst for Vaaningshuset.». Dette er rett ved funnstedet for nr 1000  

I gamle jegeres spor

Østfolds helleristningshistorie har siden begynnelsen vært preget av entusiaster og jegere. Nye tider, ny kunnskap og bedre teknologi har gjort at letingen kan skje mer målrettet. Men så var det dette med å få registrert det, da.

Hvis informasjonen om kulturminnene ikke registreres ordentlig, vil de bare være kjent for et fåtall innvidde og ikke være tilgjengelig for forskere, forvaltningen eller folk flest.

Der kommer Jone Kile-Vesik inn. Arkeologen som også møysommelig gjennomgikk pioneren Erling Johansens dagbøker, notater og håndskrevne lapper. Han var kjent for å ha funnet en rekke fornminner, mange av dem notert for eget bruk. Flere sto derfor i fare for å havne i glemmeboka.

 - Med tillatelse fra Johansens familie undersøkte jeg det meste av det han hadde notert. På servietter, baksiden av andre papirer. Her hadde han notert for seg selv hvor funnene lå. Utfordringen lå i å tyde omtrentlige beskrivelser av funnstedene, for så å finne dem og legge dem inn i basen over funn (askeladden), sier Jone Kile-Vesik.


Østfold i særstilling

I Norge står Østfoldregionen i Viken i en særstilling når det kommer til helleristninger fra bronsealderen. Mens det er registrert 77 lokaliteter i Buskerud og Akershus, har Østfold nå rundet 1000. Mulige forklaringer er landskapet, bergarten og det milde kystklimaet.

Østfold og Bohuslän i Sverige har verdens største forekomster. Og mye ligger trolig fortsatt under torv, lav og mose og venter på å bli oppdaget. Men med den iveren, kunnskapen og gløden som utvises på begge sider av samarbeidet, er det neppe noen dårlig gjetting å si at antallet registreringer i Østfold-regionen vil fortsette å stige.

Det har tross alt mer enn doblet seg i løpet av de siste seks årene.

- Flott!

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Tonje Kristensen, er begeistret når hun hører om funnene.

- Dette er et veldig godt eksempel på vellykket samarbeid mellom frivillighet og forvaltning. Og det er et fascinerende stykke historie som Østfold hadde med seg inn i Viken – selv om dette jo er vår felles forhistorie. Jeg gleder meg til å oppleve helleristningene på egen hånd, når situasjonen tillater det, sier hun.

Hvis du leter etter ting fra gamle dager, husk:

  • Kontakt alltid grunneier for å høre om det er greit
  • Om du finner noe, meld fra til kulturminnevernet i Viken
  • Alt fra før 1537 er automatisk fredet

Les mer om kulturminnevernet i Viken