Hjelp oss med historien!

Vet du noe om historiske Buskerud som andre bør få vite? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Bilde av husmannsplass i Åmot - Klikk for stort bildeHusmannsvesenet er et av temaene vi gjerne vil vite mer om. Her en husmannsplass ved Åmot i Modum kommune Linn Marie Krogsrud, Viken fylkeskommune   

For å tette historiske hull i Buskerud, er det nå etablert en tilskuddsordning som på sikt skal øke kunnskapen. Barnet har fått navnet «Tilskudd til kunnskapsløft for kulturminnetema i Buskerud».

Formålet med denne søknadsordningen er å bidra til å skape kunnskapsgrunnlag for kulturminnetema som vi har lite kjennskap til i dag i Buskerud.

Hvilke områder?

Det er flere kulturhistoriske temaer som er underrepresentert. Eksempler på disse er:

  • Krig og forsvar  
  • Urbefolkning og minoriteter  
  • Fellesskapets og demokratiets kulturminner  
  • Rekreasjon og fritid 
  • Husmannsvesenet

Fylkeskommunen trenger publikums hjelp, derfor henvender vi oss nå til stiftelser, foreninger, lag, eiere av kulturminner, kommuner og andre kulturarvaktører, inkludert arkiv-, museums- og undervisningssektoren. Både studenter og forskere kan søke ordningen. Søknadsfristen er satt til 15. juni.

Her kan du lese mer om hva du kan søke støtte til, og hva som forventes av deg.

Tiltaket er forankret i Kulturminnekompasset, Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027

Til toppen