Lyser ut midler til kulturarvopplevelser for hele Viken

KulturArvOpplevelser er støtteordningen som skal gi verdiskapning i reiselivsnæringen basert på kultur og kulturarv. Nå rulles den for første gang ut i hele Viken, med søknadsfrist 1. mai.
Nore stavkirke - Klikk for stort bildeVIKTIG: I Viken finnes mange det lange kulturtradisjoner, her representert ved Nore stavkirke, som mange bør få innblikk i, mener fylkesrådet i Viken. Bjørn Johnsen  

– Et reiseliv som satser på kulturbaserte opplevelser øker attraktiviteten til Norge som reisemål. Kultur og kulturarv er viktige ressurser for å oppnå det. Jeg er glad for at vi nå kan rulle ut denne ordningen i hele Viken, sier fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.   

 Skjæringspunkt mellom kultur og reiseliv

Tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser skal bidra til å utvikle opplevelser der kultur, natur, mat og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud både for besøkende og lokalbefolkning. 

Etter at 2020 ble et overgangsår, rulles nå endelig støtteordningen ut i hele Viken. Det er også fylkesråd for kultur og mangfold Tonje Kristensen fornøyd med.

– Her finner vi rik historie og lange lokale kulturtradisjoner som mange bør få oppleve. Jeg er derfor helt trygg på at vi kommer til å få mange gode prosjekter i skjæringspunktet mellom reiseliv, kultur og kulturarv, sier Kristensen.  

Disse kan søke

  • Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap i Viken kan søke om midler.
  • Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar.
  • Det er en forutsetning at søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål.

– Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav, sier Grimstad.

Søknadsfrist er 1. mai.

Retningslinjene og mer informasjon finner du her

Til toppen