Slår mynt på kong Sverre

Da området ved Torpo stavkirke ble gravd ut på femtitallet, ble det funnet mange mynter. Flere av disse var så gamle som fra Kong Sverres tid. I kjølvannet av utgravningen forsvant noen av myntene i lokale lommer, skuffer og skap. Nå kan de være på vei fram i lyset igjen. 
Bilde fra utpakking av mynt fra kong Sverres tid, funnet ved Torpo stavkirke - Klikk for stort bildeMynten fra Torpo studeres etter innlevering Viken fylkeskommune/ Ole Christian Aslaksen  

Kulturhistorisk Museum og Viken fylkeskommune stiller seg positive til et lokalt ønske fra Fortidsminneforeningen og Torpo stavkyrkje sine vener om å stille ut en mynt som ble levert  anonymt til foreningen. Tanken er å stille ut mynten der den ble funnet: ved stavkirken på Torpo. 

– For oss som kommer fra Torpo er dette en viktig sak, sier Nils-Ove Svensgård Torpo stavkyrkje sine vener.   

– Vi i Viken fylkeskommune tror en utstilling av mynten vil gi mulighet til formidling av både historie og regelverk, og samtidig fungere holdningsskapende med tanke på innlevering av flere mynter, sier Ole Christian Aslaksen ved avdeling for kulturarv i Viken. 

Forsvant 

Da området ble gravd ut, var det mange mynter rundt Torpo stavkirke. Noen forsvant. Eller som kulturhistorisk museum skriver i sin positive uttalelse (om Kong Sverre-mynten): “Mynten skal i sin tid ha blitt fjernet av en privatperson, en praksis som skal ha vært utbredt ved utgravingen”. 

Fortidsminneforeningen og Torpo stavkyrkje sine vener ønsker å rette opp i dette, og håper utstilling av denne ene mynten kan føre til at flere leter i besteforeldrenes etterlatenskaper. 

– Kulturhistorisk museum (KHM) ser positivt på at innleveringspliktige gjenstander blir levert inn, selv lang tid etter at de ble funnet. Innlevering vil være et viktig bidrag til både lokal og nasjonal historie. KHM har ca 227 mynter og fragmenter fra Torpo stavkirke i samlingen, og brakteater fra Sverre Sigurdssons tid er de eldste blant disse myntene. Til sammenligning har vi over 1000 mynter fra Ål stavkirketomt, skriver museet. 

– Enestående historie 

– At vi nå kan få stilt ut denne ene mynten, er flott. Så har vi et håp om at det vil føre til at flere mynter kommer fram igjen. Differansen mellom antallet mynter fra henholdsvis Ål og Torpo tilsier at det er mye som ligger i private samlinger og skuffer, sier Olav Elias Gundersen ved Kulturhistorisk museum. 

– Jeg vil berømme de lokale kreftene som jobber for å få disse skattene fram i lyset igjen, og er glad for at vi gjennom svært rask saksbehandling kan bidra til dette, sier Aslaksen. 

Til toppen