Slik kan nytt verksted på Follo museum se ut

21. januar ble vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen for nytt verkstedbygg ved Follo museum offentliggjort. 
Illustrasjonsbilde av bygget - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Slik kan verkstedbygget se ut når det er ferdigstilt Resell+Nicca AS / Arkitekt Aslak Haanshuus AS

Follo museum er et friluftsmuseum med flere bygninger fra ulike tidsepoker fra Folloregionen og ligger i et større, naturskjønt område tett ved Seiersten skanse i Drøbak. 

Verkstedet skal inngå i et levende håndverks-tun på Follo museum, hvor håndverkere og spesialister kan utvikle og spre kunnskap og kompetanse om tradisjonelt bygningsvern og håndverk for fremtidige generasjoner.

Illustrasjon av bygget innvendig - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Slik kan bygget se ut innvendig Resell+Nicca AS / Arkitekt Aslak Haanshuus AS

«Håndverkets hus» vant

Det kom inn 121 bidrag i arkitektkonkurransen. Prosjektet «Håndverkets hus» av arkitekt-teamet Resell+Nicca AS og Arkitekt Aslak Haanshuus AS gikk helt til topps. 

Juryens begrunnelse: 

  • Helhetlig totalløsning og kompakt situasjonsplan.
  • Konsept som tåler å omstruktureres.
  • Grep som skaper intime og gode uterom, også med få mennesker.
  • Grep som naturlig gjør at museets driftsområde kan stenges av og åpnes for publikum ved behov.
  • Forslaget utnytter den minst attraktive og mest utfordrende delen av tomten på en overbevisende måte.
  • Løsningen gjør det enkelt at verkstedbygningen kan seksjoneres i forhold til ulike fag, dette må også tas hensyn til  i videre utvikling av prosjektet.

Les mer og se opptak fra offentliggjøringen.

Hovedaktørene i prosjektet er tre avdelinger i Museene i Akershus (MiA): 

Follo museumAkershusbygningsvernsenter og Tradisjonshåndverk samt Østfoldmuseene.

Viktig å ivareta håndverkstradisjoner   

Viken fylkeskommune har ansvar for regional kulturminneforvaltning og gir råd, veiledning og økonomisk støtte til kommuner og eiere av verneverdige og fredete kulturminner i Viken.

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap), gratulerer vinnerne og ser frem til å besøke verkstedet når bygget står ferdig.

   – Jeg ønsker å gratulere vinneren av arkitektkonkurransen med et godt og spennende bidrag til et nytt verkstedbygg på Follo museum, som forhåpentligvis blir viktig både for nasjonen og regionen. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet.

– Det er viktig å ivareta håndverkstradisjoner, både for vår felles kulturarv, men også med tanke på å skape en sirkulærøkonomi, hvor mest mulig blir bevart og tatt vare på, sier fylkesråden.  

Les mer om kulturminner i Viken

Til toppen