Søk tilskudd til skilting og tilrettelegging av kulturminner

Kommuner i Viken kan nå få støtte til prosjekter som bidrar til formidling av et eller flere kulturminner eller kulturminnemiljøer. Søknadsfrist er 5. desember 2022.

Tilrettelagt helleristningsfelt - Klikk for stort bildeSolbergfeltet i Sarpsborg. Jone Kile-Vesik, Viken fylkeskommune.

Har dere et kulturminne som burde vært bedre formidlet?

Det er satt av kr. 600 000 til ordningen der kommuner kan søke støtte til å utbedre eksisterende formidling og tilgjengelighet, eller igangsette nye prosjekter. Ordningen omfatter både nyere tids kulturminner og automatisk fredete kulturminner. Søknadsfrist er 5. desember