Tilskudd til tilrettelegging av kulturmiljøer for friluftsliv i Buskerud

Illustrasjonsfoto friluftsliv - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Ola Rønne/Viken fylkeskommune. Frivillige organisasjoner og stiftelser har nå mulighet til å søke støtte til tilrettelegging av kulturmiljøer for friluftsliv i Buskerud. Ny frist for å søke er 25. september. 

Tilskudd til kulturminnevern, aktivitet og friluftsliv i Buskerud (KAF)

Tilskudd til kulturminnevern, aktivitet og friluftsliv i Buskerud (KAF) er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud. 

Ordningen er primært rettet mot kulturmiljøer i naturområder som er eller kan bli tilrettelagt for friluftsliv. Kommunenes kulturminneplaner er også rike kilder til informasjon. KAF er en samarbeidsordning der frivillige organisasjoner, museer, kommuner og Viken fylkeskommune deltar. Ordningen ble første gang lyst ut i 2019 for prosjekter som gjennomføres i 2020-2021 og videreføres i 2020 for prosjekter som gjennomføres i 2021-2022.

KAF er basert på finansiering med minst 25% fra søkers kommune og/eller andre finansieringskilder, og inntil 75% fra fylkeskommunen. Søker er selv ansvarlig for å kontakte aktuelle kommunale og/eller andre samarbeidsparter.

Ønsker du å søke?

Her finner du søknadsskjema, retningslinjer og lenker til aktuelle dokumenter. Frist for å søke er 25. September 2020.

Til toppen