Arkeologisk registrering

Før du skal bygge eller grave, har du en undersøkelsesplikt for å se om tiltaket ditt vil påvirke arkeologiske kulturminner. Dette gjelder både for større private og offentlige tiltak.

Bestilling av arkeologisk registrering

Har du mottatt et krav om å bestille arkeologisk registrering fra Viken fylkeskommune, kan du gjøre det her:

Bestill arkeologisk registrering her

Arkeologiske rapporter

Ferdige rapporter fra arkeologiske registreringer i Viken vil bli lagt ut fortløpende på nett. Du finner de publiserte arkeologiske registreringsrapportene fra Viken fylkeskommune her.  

Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) foretar hvert år arkeologiske utgravninger av registrerte lokaliteter i Viken. Du finner KHMs arkeologiske utgravningsrapporter fra Viken her. 

Har du spørsmål?

Lurer du på om det er behov for arkeologiske registreringer i forbindelse med ditt tiltak kan du kontakte Seksjon for arkeologi ved Morten Hanisch.