Arkeologisk registrering

Før du skal bygge eller grave, har du en undersøkelsesplikt for å se om tiltaket ditt vil påvirke arkeologiske kulturminner. Dette gjelder både for større private og offentlige tiltak.

Arkeologisk registrering

Bestilling av arkeologisk registrering

Har du mottatt et krav om å bestille arkeologisk registrering fra Viken fylkeskommune, kan du gjøre det her:

Bestill arkeologisk registrering her

Har du spørsmål?

Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med vår feltkoordinator Linn Marksten.

Til toppen