Har du arkeologiske kulturminner på eiendommen?

Bor du på historisk grunn? Har du en gravhaug på plenen utenfor stuevinduet eller finnes det en steinalderboplass inntil hytteveggen? Fortvil ikke – du kan fortsatt bruke eiendommen din samtidig som du er med på å ta vare på vår kulturarv.

Hva kan jeg gjøre på eller nær et fredet kulturminne?

De fleste kulturminner i Norge ligger på privat grunn. Kulturminner fra før 1537 er fredet etter Kulturminneloven. Har du en helleristning eller gravhaug på eiendommen din må være klar over dette:

  • Kulturminnet har en sikringssone på 5 meter fra synlig ytterkant.
  • Du har ikke lov til å skade eller tildekke et fredet kulturminne. Dette gjelder også innenfor sikringssonen.
  • Du må derfor ikke grave i et fredet kulturminne, eller hive jord eller hageavfall oppå det.
  • Du må unngå å sette hagemøbler, lekestativ eller utegrillen oppå kulturminnet.
  • Du kan foreta vanlig vedlikehold av vegetasjon, men unngå å plante busker og blomster på kulturminnet. Klipp gjerne gresset på gravhaugen, og sørg gjerne for at kulturminnet holdes synlig.

Husk at helleristninger er spesielt sårbare for skader. Det er derfor viktig at du ikke går eller legger ting oppå berget der de er hugget inn. Bruk sunn fornuft, så bidrar du til å bevare vår felles historie! Vi kan hjelpe deg med råd og veiledning.

I dyrka mark

Er det registrert overpløyde graver eller rester av hus og gårder fra jernalderen i den dyrka marka, vil du fortsatt kunne pløye og bearbeide jorda som før. Det samme gjelder om det er gjort metallsøkerfunn i pløyelaget.

Dersom du har planer om å pløye dypere enn tidligere eller drenere i fredete områder, må du ta kontakt med oss. I dreneringssaker mindre enn 100 dekar vil staten dekke utgifter til arkeologiske undersøkelser.

Hvem er hvem i forvaltningen?

Lurer du på hvem som har ansvar for hva i forvaltningen av kulturminner? Riksantikvaren har laget en oversikt over hvilken rolle kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren har. 

Til toppen