Fartøyvern

Fra 2020 vil fylkeskommunen ha ansvaret for fartøyvern i sin region.

Fartøyvern i Viken

Som ledd i regionreformen har kulturminnevernet i fylkeskommunene fått overført ansvar for en rekke oppgaver som tidligere har ligget hos Riksantikvaren. Et av disse ansvarsområdene er fartøyvern. Det tas sikte på at Viken fylkeskommune også skal ta ansvar for dette området på vegne av Oslo kommune.

Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy

I Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy, der målet har vært å sikre et representativt utvalg av bevaringsverdige fartøy, har det vært prioritert å utdele støtte til antikvarisk istandsetting og vedlikehold, og også sikre håndverkerkompetansen for å ta vare på de gamle skipene gjennom de nasjonale fartøyvernsentrene.

Søk støtte til fartøyvern

Du har mulighet til å søke støtte til å sikre og sette i stand fredete og vernede fartøy. Frist for å søke dette er i november 2020. Mer informasjon om denne søknadsordningen vil komme våren 2020.

Til toppen