Bygningsvernsentrene i Viken

Det finnes to bygningsvernsentre i Viken: Akershus bygningsvernsenter og Buskerud bygningsvernsenter. Bygningsvernsentrene driver opplæring av håndverkere og rådgivning til huseiere.

Bygningsvernsentrenes kjerneoppgaver er opplæring av håndverkere og rådgivning til huseiere, samt andre opplæringstiltak og formidling til skoleelever, kommuner, med flere. De kan hjelpe deg med:

 • Råd om istandsetting, vedlikehold, valg av håndverker og tilskuddsordninger
 • Kursing i tradisjonelle håndverksteknikker som lafting, muring og vindusrestaurering

Huseiere er velkomne til å ta kontakt med senteret i sin region, ordningen omfatter hus fram til cirka 1950.

Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter tilbyr:

 • Rådgivning om istandsetting og ny bruk av gamle bygninger til huseiere og kommuner i tidligere Akershus og Østfold, samt  Røyken, Hurum og Lunner. 
  Første befaring hjem til huseiere er gratis. Ta kontakt for befaring
 • Enkeltkurs i bygningsvern for huseiere.
 • Kursrekker i bygningsvern og tradisjonshåndverk for håndverkere.

Målet er å redusere tap av verneverdige bygninger i Viken, samt bidra til utvikling og bærekraftig bruk.

Akershus Bygningsvernsenter er en utadrettet og uavhengig virksomhet under MiA - Museene i Akershus.

Bygningsvernsenteret har ingen myndighetsrolle. Ved søknadspliktige tiltak må eier kontakte kommunen.

Administrasjonen sitter på MiA- Museene på Strømmen. Verkstedet er på Follo museum.

Se Akershus bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter tilbyr:

 • Rådgivning om istandsetting av gamle bygninger til huseiere i tidligere Buskerud, inkludert Jevnaker kommune og tidligere Svelvik kommune.
  Rådgivningen skjer hovedsakelig via e-post og telefon.
 • Enkeltkurs og kursrekker for håndverkere og huseiere.

Målet er å øke kompetansen på antikvarisk istandsetting og tradisjonshåndverk og redusere tap av verneverdige bygninger i Viken.

Senteret er læringsarena for NTNU-studiet i tradisjonelt bygghåndverk og driver formidling til skoleelever i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS).

Buskerud bygningsvernsenter er del av fylkeskommunens avdeling for kulturarv – Seksjon for bygningsmiljø og landskap. 

Senteret har to ansatte, og de har lokaler på Fylkeshuset i Drammen og på Lågdalsmuseet i Kongsberg.

Se Buskerud bygningsvernsenter

Se bilder fra bygningsvernsenterne

Mann og dame ser på vinduene i et gammelt hus - Klikk for stort bilde
Tre menn ser på gammelt trebygg - Klikk for stort bilde
To menn jobber med beslag på gammelt treverk - Klikk for stort bilde
To menn høvler en planke - Klikk for stort bilde
To menn og en dame ser på gammel bygning - Klikk for stort bilde
To menn på stillase jobber med fasade på gammel bygg - Klikk for stort bilde

 

Til toppen