Energirådgivning i eldre bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre bygg (før ca. 1960).

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Buskerud bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi nå en egen satsning for energiøkonomisering (ENØK) i eldre og verneverdige bygg.    

Befaring, kurs og informasjon    

Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Tilbudet gjelder for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger.  Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.     

Slik melder du din interesse for befaring    

Huseiere kan melde sin interesse for befaring her (mia.no) Det er også mulig å melde interesse for digital rådgivning. For tiden har vi stengt påmeldingen, men vi kommer til å åpne for nye påmeldinger over sommeren.

Viken fylkeskommune tilbyr også gratis energirådgivning for alle huseiere, meld din interesse på klimasmart.no.        

Om energitiltak i eldre bygg    

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Mer informasjon kommer, i mellomtiden: Finn god informasjon på sidene til Bygg og Bevar.