Energirådgivning i eldre bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre bygg (før ca. 1960).

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Buskerud bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi nå en egen satsning for energiøkonomisering (ENØK) i eldre og verneverdige bygg.

Befaring, kurs og informasjon

Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Tilbudet gjelder for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.

Slik melder du din interesse for befaring

Huseiere kan melde sin interesse for befaring her (mia.no)Det er også mulig å melde interesse for digital rådgivning. For tiden har vi venteliste på grunn av stor pågang.

Viken fylkeskommune tilbyr også gratis energirådgivning for alle huseiere, meld din interesse på klimasmart.no.

Gratis kurs

Det er mulig å delta på gratis kurs om ENØK i eldre bygg.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når flere kurs er spikret.

Om energitiltak i eldre bygg

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Mer informasjon kommer, i mellomtiden: Finn god informasjon på sidene til Bygg og Bevar.

Til toppen