KulturArvOpplevelser - kulturarv, natur og opplevelser i skjønn forening

Viken fylkeskommune støtter prosjekter som skaper gode publikumsopplevelser, og som kombinerer kulturarv og natur. 

Hva er KulturArvOpplevelser?

KulturArvOpplevelser (KAO) er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer, som bidrar til verdiskaping i bred forstand. Det betyr at i tillegg til det økonomiske, skal prosjektet ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, økt kunnskap eller kompetanse, mv.

KulturArvOpplevelser lyses ut vår og høst. Søknadsfrist for våren 2023 er 19. mai.

Det kan søkes om støtte til å dekke inntil 50% av kostnadene for både forprosjekter og hovedprosjekter.

Ny rapport 2023: KulturArvOpplevelser fungerer!

På oppdrag av Viken fylkeskommune har tilskuddsordningen KAO blitt evaluert av Agenda Kaupang og Insam som har laget en rapport som ble publisert i januar 2023. Her konkluderes det med at tilskuddsordningen er relevant og hensiktsmessig, og at ordningen gjør det den skal - nemlig øker tverrfagligheten mellom ulike aktører innen kulturarv og næringslivet. Har du lyst til å lese mer kan du laste ned rapporten her.

Hvilke prosjekter har fått støtte tidligere?

Under har vi samlet noen eksempler på prosjekter som har mottatt støtte fra tilskuddsordningen. En fullstendig liste over alle som har mottatt støtte finner du her. (XLSX, 12 kB)

Eksempel på forprosjekt: Dresinsykling langs Numedalsbanen 

«Forprosjekt for ny og økt bruk av Numedalsbanen» med Rollag næringsforening i spissen samlet både offentlige og private aktører og kartla mulighetene for å bruke et av fylkets flotteste kulturminner, Numedalsbanen, for å styrke besøksnæringa i Numedalskommunene. Nye strekninger for dresinsykling på banen, banebygg som kan istandsettes og tilrettelegging for bruk av vanlig sykkel på banen er blant det som ble kartlagt, og i tillegg har prosjektet blitt knytta opp mot andre reiselivssatsinger på blant annet lokalmat! Prosjektet har samla lokale krefter og funnet fram gode ideer som kan realiseres. 

Dresinsykler - Klikk for stort bildeDresinsykling på Numedalsbanen. Liv Berven

 

Gatelangs - smakfull vandring i historiske omgivelser

Visit Indre Østfold ved Marker kommune har satt fokus på lokalmat, kulturhistorie og kulturarv i Rakkestad og Ørje. Iverksetting av pilotprosjektet «Gatelangs - smakfull vandring i historiske omgivelser» har gitt tilskuddsmottakerne muligheten til å prøve ut et konsept som kombinerer historiefortelling og matopplevelser med mål om å formidle tradisjoner, kulturhistorie, kulturarv, og ikke minst de gode historiene. I piloten samarbeidet leverandører og lag med Visit Indre Østfold slik at publikum kunne få spennende opplevelser.      

Dame på koffert i landhandel - Klikk for stort bildeGatelangs - smakfull vandring i historiske omgivelser. Jonas Ingstad Ørje

Kulturarv Eggedal

I 2020 ble et forprosjekt som hadde som mål   å skape salgbare opplevelsesprodukter i Eggedal i Sigdal kommune ferdigstilt  . Produktene som ble utforsket er tuftet på de rike kulturverdiene, naturen, de menneskelige ressursene og prinsippet om bærekraft. En bred gruppe aktører i kommunen samarbeidet, deriblant Eggedal Borgerstue, Buskerud Næringshage, Sigdal Aktiv, Tempelseter, Buskerudmuseet, Sigdal og Eggedal Turistservice og Mulig ridesenter. Pakketilbud knytta til Trillemarka og madonnastatuen i Sigdal, lokalmat, kulturlandskapet i kirkebygda i Eggedal ble undersøkt, noe besøkende til området kan nyte godt av i dag. Prosjektet har bidratt til å styrke både Eggedal som besøksmål og aktørene som deltok. Blant annet har Eggedal Borgerstue nå en interiørbutikk!     

Eksempel på hovedprosjekt: Hidden - kulturarv og digital teknologi

Ål utvikling samarbeidet med kommunen, lag og foreninger og besøksnæring om å ta i bruk appen Hidden for å fortelle de gode historiene fra området. Appen Hidden bruker augmented reality-teknologi, som betyr at brukerne kan åpne mobilen på ulike steder og se eksempelvis en sjøorm i Oppsjø i Ål! Pilotprosjektet var avhengig av støtte fra programmet KulturArvOpplevelser for å komme i mål, og nå ser Ålingene framover for å bygge videre på resultatene. 

Fjellvann med sjøorm - Klikk for stort bildeSjøormen i Ål kan oppleves med augemented reality-teknologien HIDDEN AS

Ostebygda – kvalitetsost og gode opplevelser lages av mattradisjoner og lokale råvarer

Ostebygda er et samarbeid mellom åtte lokale produsenter som lager et tjuetalls ulike oster. Disse får du kjøpt i butikker både i og utenfor Hallingdal. Ostene og produsentene er også viktige for gode opplevelser til turister og andre besøkende. Prosjektet bidrar til å formidle lokale mattradisjoner, gamle støler og setre er i aktiv bruk, og kulturlandskapet holdes ved like. I tillegg bidrar det til økt økonomisk verdiskaping, samt bo- og besøkslyst.

Ny rapport: KulturArvOpplevelser fungerer!

På oppdrag av Viken fylkeskommune har tilskuddsordningen KAO blitt evaluert av Agenda Kaupang som har laget en rapport som ble publisert i januar 2023. Her konkluderes det med at tilskuddsordningen er relevant og hensiktsmessig, og at ordningen gjør det den skal - nemlig øker tverrfagligheten mellom ulike aktører innen kulturarv og næringslivet. Har du lyst til å lese mer kan du laste ned rapporten her.