KulturArvOpplevelser - kulturarv, natur og opplevelser i skjønn forening

Viken fylkeskommune støtter prosjekter som skaper gode publikumsopplevelser, og som kombinerer kulturarv og natur. 

Hva er KulturArvOpplevelser?

KulturArvOpplevelser (KAO) er en tilskuddsordning som skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer, som bidrar til verdiskaping i bred forstand. Det betyr at i tillegg til det økonomiske, skal prosjektet ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, økt kunnskap eller kompetanse, mv.

KulturArvOpplevelser lyses ut vår og høst. Søknadsfrist for våren 2022 er 6. mai. 

Det kan søkes om støtte til å dekke inntil 50% av kostnadene for både forprosjekter og hovedprosjekter.

Hvilke prosjekter har fått støtte tidligere?

Under har vi samlet noen eksempler på prosjekter som har mottatt støtte fra tilskuddsordningen. Den komplette listen over tilskuddsmottakere finner du her (XLSX, 12 kB)

Eksempel på forprosjekt: Dresinsykling langs Numedalsbanen 

«Forprosjekt for ny og økt bruk av Numedalsbanen» med Rollag næringsforening i spissen samlet både offentlige og private aktører og kartla mulighetene for å bruke et av fylkets flotteste kulturminner, Numedalsbanen, for å styrke besøksnæringa i Numedalskommunene. Nye strekninger for dresinsykling på banen, banebygg som kan istandsettes og tilrettelegging for bruk av vanlig sykkel på banen er blant det som ble kartlagt, og i tillegg har prosjektet blitt knytta opp mot andre reiselivssatsinger på blant annet lokalmat! Prosjektet har samla lokale krefter og funnet fram gode ideer som kan realiseres. Dresinsykler - Klikk for stort bildeDresinsykling på Numedalsbanen. Liv Berven  

Eksempel på hovedprosjekt: Hidden - kulturarv og digital teknologi

Ål utvikling samarbeidet med kommunen, lag og foreninger og besøksnæring om å ta i bruk appen Hidden for å fortelle de gode historiene fra området. Appen Hidden bruker augmented reality-teknologi, som betyr at brukerne kan åpne mobilen på ulike steder og se eksempelvis en sjøorm i Oppsjø i Ål! Pilotprosjektet var avhengig av støtte fra programmet KulturArvOpplevelser for å komme i mål, og nå ser Ålingene framover for å bygge videre på resultatene. 

Fjellvann med sjøorm - Klikk for stort bildeSjøormen i Ål kan oppleves med augemented reality-teknologien HIDDEN AS

Ostebygda – kvalitetsost og gode opplevelser lages av mattradisjoner og lokale råvarer

Ostebygda er et samarbeid mellom åtte lokale produsenter som lager et tjuetalls ulike oster. Disse får du kjøpt i butikker både i og utenfor Hallingdal. Ostene og produsentene er også viktige for gode opplevelser til turister og andre besøkende. Prosjektet bidrar til å formidle lokale mattradisjoner, gamle støler og setre er i aktiv bruk, og kulturlandskapet holdes ved like. I tillegg bidrar det til økt økonomisk verdiskaping, samt bo- og besøkslyst.

Til toppen