Struten ligger på en vulkansk øy ytterst i Oslofjorden. Oversiktsbilde

Historien om livet på Struten fyrstasjon, vest for Vesterøy på Hvaler, er historien om dramatiske vinterstormer med tragisk utfall, isolasjon, motstandsarbeid i krigstiden, og ikke minst en skjærgårdsidyll uten like. Og Struten kan besøkes!
  

På Gjellestad i Halden kommune, rett ved E6, skal restene av det som trolig er et av de største, norske vikingskipene graves ut. Her er det vi vet om skipet og området rundt - så langt.
  

Sommeren 2019 gjennomførte Kulturhistorisk museum en forundersøkelse på den nyoppdagede skipsgraven ved siden av Jellhaugen i Halden. Skipet har blitt datert og kan tidligst ha blitt bygget i år 733 e.Kr., men er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid. Prøver har også vist at bevart treverk i skipet er angrepet av sopp og er derfor under hurtig og gjennomgripende nedbrytning. Årsaken skyldes senkning av grunnvannsspeilet, som tillater oksygen å trenge helt ned til kjølen av skipet.

Arkeologiske undersøkelser og historiske kilder, gjør at vi i dag vet en god del om hvordan Son har utviklet seg fra vikingtid og opp til 1700-tallet. Tømmerhandelen i perioden 1500-1700-tallet gjorde Son til en viktig havn med et yrende internasjonalt handelsmiljø. 

Gamle Mossevei var i over hundre år en av hovedveiene inn til Oslo. Veien langs Gjersjøen ble åpnet i 1860 og overtok som ny hovedvei for den Fredrikshaldske Kongevei. Veien markerte en ny epoke innen veibyggerkunst og har bidratt til en rik kulturhistorie i denne regionen.

Til toppen