Gjellestadutgravingene

På Gjellestad i Halden kommune, rett ved E6, skal restene av det som trolig er et av de største, norske vikingskipene graves ut. Her er det vi vet om skipet og området rundt – så langt.

Illustrasjon av gammelt vikingskip - Klikk for stort bilde www.gjellestadstory.no

  

– Gjellestadskipet er et oppsiktsvekkende funn. Skipsgraver er så sjeldne at hvert enkelt tilfelle vil gi oss ny viten. Men det er ikke bare skipsgraven som er spennende – området rundt har også vist seg å være rikt på spor fra forhistorisk tid. På Gjellestad er det funnet flere graver og spor etter bosetning gjennom to og et halvt tusen år, og på gårdene rundt er det mange arkeologiske funn. Vi ønsker å få mer klarhet i områdets betydning, sier Viken-arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, som var fylkeskommunens prosjektleder under forundersøkelsene høsten 2019.

Kulturhistorisk museum graver ut skipet

Nå er det Kulturhistorisk museum (UiO) som skal foreta selve skipsutgravingen etter at regjeringen bevilget drøye 15 millioner kroner til formålet, men Gundersen håper det kommer mer, etter hvert.

– Gjellestadfunnene er store, både regionalt og nasjonalt. Vi ser også at hele verden er interessert i hva som skjer på dette jordet sørøst i Viken fylke. Vårt håp er at det med tiden blir en fullskala utgraving av hele jordet, slik at vi får dokumentert for ettertiden hva som skjedde der, og hvilken betydning dette stedet hadde, sier Gundersen.

– Vi ønsker også å få mer kunnskap om områdene rundt, spesielt der hvor vikingtidens strandlinje har vært. Kanskje finnes det rester av en havn, eller en handelsplass?, spør hun.

Digital formidling

Uavhengig av hva arkeologene måtte finne, er området allerede rekonstruert digitalt, og tilgjengelig for publikum gjennom det interaktive nettstedet gjellestadstory.no. Her er det lagt inn modeller av hus, landskap og skip, basert på data innsamlet gjennom georadar- og andre målinger. Det ligger også intervjuer og forklaringer her. Gjellestad er med andre ord bare noen tastetrykk unna.

Gjellestadstory er samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Nordic Media Lab, Institutt for Energiteknikk og Østfold/ Viken fylkeskommune.

(Kilde: Christian Løchsen Rødsrud, Kulturhistorisk museum)