Verden kom sjøveien til Son

Arkeologiske undersøkelser og historiske kilder, gjør at vi i dag vet en god del om hvordan Son har utviklet seg fra vikingtid og opp til 1700-tallet. Tømmerhandelen i perioden 1500-1700-tallet gjorde Son til en viktig havn med et yrende internasjonalt handelsmiljø. 

Labo - vertshus og handelssted med røtter tilbake til vikingtid

Labo ligger ca en kilometer nord for dagens Son sentrum. Kildene forteller om gårdsbosetning på Labo i vikingtid, og at det i hvert fall fra middelalderen var et handelssted på Labo. I vikingtiden ble det bygget langhus på Labo, og i middelalderen ble det bygget en årestue, et bryggerhus og et spesielt hus med kjeller, hjørneildsted og flotte vinduer. Fra middelalderen til 1700-tallet forteller de store mengdene skår fra importert keramikk, krittpiper, glass og tegl om internasjonal handel.

Son sentrum - tømmerhandel og skipsfart

Det som nå er Son sentrum og torg var en gang en strand og ei bukt. Kildene forteller oss også om hvordan ladestedet Son oppsto på stranda på 1400-1500-tallet. Til å begynne med var stranda en ubebygd allmenning hvor bønder la opp varer, spesielt trelast, for salg og utskiping. De handlet direkte med utenlandske skippere, oppkjøpere og kjøpmenn. På 1600-tallet ble ladestedet bebygd og fikk fastboende kjøpmenn som etablerte seg som profesjonelle mellommenn mellom bøndene og tilreisende skippere og kjøpmenn. I flere hundre år var Son en viktig utskipningshavn for trelast og befolket av kjøpmenn, skippere, tollbetjenter, loser, sjauere, håndverkere og fiskere.

Filmen "Verden kom sjøveien til Son"

Filmen forteller hvordan utviklingen av Son og Labo har vært fra vikingtid til ca. 1750. Filmen er produsert av Lutter Øre for Akershus fylkeskommune.

Til toppen