Pilegrimsleden

Pilegrimsleden er et nettverk av veier og kulturhistoriske vandreruter som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. Viken fylkeskommune samarbeider med kommuner og frivillige for å utvikle leden til et godt turtilbud med fokus på kulturarv, næringsutvikling og folkehelse.

Pilegrimsmerke - Klikk for stort bildePilegrimsleden er merket gjennom alle regioner. Ola Rønne, Akershus fylkeskommune. Kulturarv, næringsutvikling og folkehelse

Pilegrimsvandring i Norge og Europa går tilbake til middelalderen. De store mål var Nidaros, Santiago de Compostella og Roma.

Arbeidet med pilegrimsledprosjektet i Norge går tilbake til 1997. Pilegrimsleden ble revitalisert gjennom Riksantikvarens verdiskapingsprogram 2007–2010, og er i dag et nasjonalt prosjekt. Den nasjonale satsingen skal bidra til formidling av pilegrimstradisjon, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.

Les mer om den nasjonale satsingen og Pilegrimsleden på den nasjonale nettsiden. 

Ønsker du å starte overnatting?

Fylkeskommunen gir tilskudd til aktiviteter eller næringsvirksomhet knyttet opp mot pilegrimsleden i kommuner som tidligere hørte til Akershus fylke. Skal du starte overnatting eller annen næring langs leden i en av disse kommunene kan du ta kontakt med Ola Rønne (se kontaktinformasjon).

Les mer om tilskuddsordningen her.

Kontaktpersoner for Pilegrimsleden i Viken

  • Tidligere Akershus: Ola Rønne
  • Tidligere Buskerud: Ole Christian Aslaksen
  • Tidligere Østfold: Ida Charlotte Wendel
Til toppen