Pilegrimsleden

Pilegrimsleden er et nettverk av veier og kulturhistoriske vandreruter som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. Viken fylkeskommune samarbeider med kommuner og frivillige for å utvikle leden til et godt turtilbud med fokus på kulturarv, næringsutvikling og folkehelse.

Pilegrimsmerke henger i et tre - Klikk for stort bildePilegrimsleden er merket gjennom alle regioner. Ola Rønne, Akershus fylkeskommune.

Kulturarv, næringsutvikling og folkehelse

Pilegrimsvandring i Norge og Europa går tilbake til middelalderen. De store mål var Nidaros, Santiago de Compostella og Roma.

Arbeidet med pilegrimsledprosjektet i Norge går tilbake til 1997. Pilegrimsleden ble revitalisert gjennom Riksantikvarens verdiskapingsprogram 2007–2010, og er i dag et nasjonalt prosjekt. Den nasjonale satsingen skal bidra til formidling av pilegrimstradisjon, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.

Les mer om den nasjonale satsingen og Pilegrimsleden på den nasjonale nettsiden. 

Ønsker du å starte overnatting, lage brosjyre eller ha et arrangement?

Fylkeskommunen gir tilskudd til aktiviteter og næringsvirksomhet knyttet opp mot pilegrimsleder i Viken. Du kan også søke om tilskudd til infrastruktur, organisere tilbud om åpne kirker, produkter og lignende. Ta kontakt om det er noe du lurer på. 

Kontaktpersoner for Pilegrimsleden i Viken

  • Kontakt i Akershus: Ola Rønne
  • Kontakt i Buskerud: Ole Christian Aslaksen
  • Kontakt i Østfold: Ida Charlotte Wendel