Regionale planer for kulturminnevernet i Viken

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke. Nytt felles handlingsprogram for kulturminner i Viken for perioden 2022-2023 ble vedtatt desember 2021.

Felles handlingsprogram for kulturminner i Viken 2022-2023

I desember 2021 ble det vedtatt et nytt felles handlingsprogram for kulturminner i Viken for perioden 2022–2023. Det nye felles handlingsprogrammet er basert på de tidligere regionale handlingsprogrammene, og erstatter disse frem til det er vedtatt nye regionale planer med tilhørende handlingsprogrammer for Viken etter 2023. 

Handlingsprogram for kulturminner i Viken 2022–23

Regional plan for kulturminner i Buskerud

Regional plan for kulturminner i Akershus

Regional plan for kulturminner i Østfold