Tilskuddsordninger kulturminnevern

I en overgangsperiode vil fortsatt enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet. I denne overgangsperioden vil søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger basert på tidligere fylkestilhørighet.

Tilskuddsordningene i Viken er i endring, med tanke på sammenslåing. Derfor kan noen tilskudd forsvinne, andre bli sammenslått med andre eksisterende ordninger - og nye kan oppstå. Arbeidet forutsetter politiske vedtak, og vil trolig løpe ut 2021.

Til toppen