Muligheter for næringslivet i Viken etter korona

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer.  Nå har det blitt utarbeidet en rapport som viser hvordan det står til i næringslivet i Viken. I rapporten kommer det også anbefalinger for videreutvikling av næringslivet i Vikens kommuner. Se hovedfunn og les hele rapporten her.

Aktuelt

Til toppen