Mann med ryggsekk går tur i fjellet

Nå mottar destinasjonsselskaper ekstraordinære midler som følge av koronapandemien. Totalt deler Viken fylkeskommune ut over seks millioner kroner for å bidra til å få reiselivsbedriftene raskere opp på bena igjen. 

  

Fokus på grønne industribygg, grønne produksjons- og logistikkløsninger, reduksjon av avfall og bærekraft som konkurransefortrinn. Viken teknologiklynges ambisjoner er store og grønne, nå støtter Viken fylkeskommune klyngen med 750 000 kroner.

 

Viken fylkeskommune fordeler 61 millioner kroner til de kommunene i Viken som har blitt rammet hardest av korona-krisen. Målgruppen er bedrifter. Kommuner som har høy arbeidsledighet og er avhengig av turisme og reiseliv prioriteres.

 

Et norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi skal gi økt bruk av tre i byggindustrien, og samtidig bidra til at FNs klimamål nås. 1. juli utvides samarbeidet ytterligere, og Viken fylkeskommune skal lede arbeidet på norsk side.
  

Veiledningstjenestene i Viken gjør en viktig jobb for å hjelpe kriserammede bedrifter, gründere og oppstartsselskaper under Korona-krisen. Nå fordeler Viken 3 millioner kroner til disse aktørene.

Viken fylkeskommune blir en del av Transparency International Norge, som jobber for å bekjempe korrupsjon. Medlemskapet skal blant annet styrke arbeidet med å nå FNs bærekraftmål.

Forskningsrådet investerer hele 2 milliarder kroner i 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Hele 13 av disse kommer fra Viken.

 

- Tusen takk for rapporten. Dette vil gi oss nye perspektiver på økosystemet for innovasjon i Oslo og Viken og hvordan det er innrettet med tanke på entreprenørskap og bærekraftig vekst i næringslivet, sa fylkesråd Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

 

Tonje Brenna gikk 16. juni en spasertur med representanter fra næringslivet på Nedre Romerike. – Det var interessant, lærerikt og veldig givende, sier hun. 

Til toppen