Nå kan du søke midler til både regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Viken. Søknadsfrist: 1. april.

- For å få nye og levedyktige bedrifter og arbeidsplasser er en god etablerertjeneste avgjørende, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune. Nå gjennomgår Viken fylkeskommune tilbudet som skal bedre tilværelsen for regionens gründere.

 

Denne uken var fylkesordfører Roger Ryberg og fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Tyskland, som en del av en norsk delegasjon på den årlige internasjonale mat- og reiselivsmessen «Internationale Grüne Woche» i Berlin.    

Roger Ryberg i samtale med studenter

Masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge kartlegger fylkeskommunens arbeidstreningsprosjekt ved Vikersund Hoppsenter.

Til toppen