I år har Viken fått ledertrøya i et stort svensk-norsk samarbeid om skoglig bioøkonomi. Men hva er egentlig skoglig bioøkonomi? Og hvorfor er det så populært og verdt å satse på? Disse spørsmålene prøver representanter for prosjektets eiere i respektive land, region Värmland og Viken fylkeskommune, å svare på i et helt nytt magasin som nå er publisert og har fått navnet The Bioeconomy Region in Scandinavia.
  

VIKITG: Etablerertjenesten er viktig for Vikens nyetableringer og gründervirksomhet.

Det skal være enkelt for folk som vil etablere egen virksomhet å få veiledning og opplæring.  I løpet av et års tid skal en felles etablerertjeneste for hele Viken være på plass.  

Vinterlandskap Gravset_Hemsedal

Viken fylkeskommune utlyser nå ekstraordinære midler til destinasjonsselskaper som følge av koronaepidemien. Kritiske aktiviteter som bidrar til at destinasjonsselskaper kan ivareta sine kjerneoppgaver gjennom vinteren 2020/2021, er hovedkriteriet for tilskuddsordningen. Rammen er på tre millioner og fristen for å søke er 1. februar 2021.
    

Bærekraftige innovasjon innen emballasje, hydrogen og kunstig intelligens, gir tre Viken-baserte næringsklynger innpass i det prestisjetunge nasjonale klyngeprogrammet. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune, gratulerer næringsklyngene: «Cluster for Applied Al», «Circular Packaging Cluster» og «H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster». Grimstad sier dette kan gi et løft for grønn omstilling og utvikling av et konkurransedyktig næringslivet, også internasjonalt.

Selskapet for industrivekst (SIVA) og Innovasjon Norge Oslo Viken får 6,2 millioner kroner i ekstra bevilgning fra Viken fylkeskommune.
 

 

Hallingdal får 50-100 nye arbeidsplasser når selskapet Defa legger produksjonen av nye ladekabler for el- og hybridbiler til Nesbyen. 

I oktober lyste Viken fylkeskommune på nytt ut midler via tilskuddsordningen kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, for bedrifter med mer enn 25 ansatte. C.H. Evensen Industriovner AS i Fredrikstad er første bedrift i høst, som får to millioner kroner i støtte.

  

Viken fylkeskommune skal fordele 15,5 millioner kroner til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om støtte og motta inntil to millioner kroner i støtte. Fra oktober blir søknader vurdert fortløpende.

Nore stavkirke

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til verdiskapning i reiselivsnæringen basert på kultur og kulturarv i tidligere Buskerud. Fristen for å søke om tilskudd er 15. oktober 2020.

Norturas slakteri på Gol kan bli nedlagt i løpet av de neste årene. Fylkesrådet er nå i dialog med selskapet, og håper det finnes alternativer til nedleggelse. 15. september var partene samlet for å diskutere situasjonen.

   

Til toppen