Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad åpnet kurset kurset_Business Compass_for nyankomne flyktninger

Etablererkurset "Business Compass for new arrivals” skal gi nyankomne flyktninger til Viken kompetanse om hvordan etablere bedrift i Norge. Fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune fikk æren av å åpne kurset.

Etablerertjenesten i Viken fikk besøk av en delegasjon fra Nordland

En delegasjon fra fem regioner i Nordland gjestet onsdag i forrige uke næringssentret Business Jessheim, for å la seg inspirere av hvordan Viken fylkeskommune har organisert og utviklet en helhetlig etablerertjeneste.  

Tegnet illustrasjon med hus, sol, dokumenter og mennesker

På oppdrag fra Viken fylkeskommune og Oslo kommune har Menon Economics kartlagt næringsklynger i Oslo og Viken som virkemiddel for grønn omstilling, kommersialisering av forskning og økt eksport.

Nå lyser Viken fylkeskommune ut en helt ny tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap og integrering. Hensikten er å utvikle nye løsninger for å integrere innvandrere, slik at deres kompetanse blir nyttiggjort i arbeids- og næringslivet i Viken. Søknadsfristen er 3. november 2022. 

Olje renner ned i spiseskje

En vill idé om nye bruksområder for lakseolje kan resultere i neste generasjons frityrolje. Forskningsprosjektet, SALfresh i Matproduksjon, og finansiering fra Viken fylkeskommune kan gjøre idéen om en sunnere og 100 % sirkulær matolje til virkelighet for Noble Harvest.

 

 

Utvikler digitalt produktpass og bransjeveileder for kles- og tekstilbransjen

Den globale kles- og tekstilbransjen står for 2-8 prosent av verdens klimagassutslipp. Omtrent 9 prosent av mikroplasten som havner i havet hvert år kommer fra tekstiler, og på land vokser søppeldyngene med klær. Samtidig har vi ikke detaljert nok kunnskap om hvordan materialer og tekstiler i klær påvirker miljøet.

 

 

Kurs i regi av Smaadahl AS

Smådahl AS og Hallingplast AS er bedrifter lokalisert i Viken, og med midler fra Viken fylkeskommune har de kunnet gi sine ansatte teoriforberedende kurs for fag- og svennebrev. Gjennom tilskuddsordningen «bedriftsintern opplæring» stimulerer Viken fylkeskommune bedrifter til å investere i kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en ønsket omstilling.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskrift om auksjon av tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 2022. Dato for auksjonen er fastsatt til 27. september 2022. Fristen for å registrere seg til auksjonen er 30. august 2022.

 

Illustrasjon med tannhjul, pengesekk og lyspære

Viken fylkeskommune har satt av 17 millioner kroner til tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon. Fristen for å søke om midler er 7. oktober 2022. 

 

Nå lyser Viken fylkeskommune ut åtte millioner kroner til klynge- til klyngesamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Målet er å stimulere næringsklynger til å samarbeide om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, digitalisering eller internasjonalisering av næringslivet.

 

Til toppen