Hvordan skal vi forvalte det blå matfatet vi kjenner som Skagerrak? Det er tema for en digital konferanse 29. oktober.
 

Viken fylkeskommune skal fordele 15,5 millioner kroner til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om støtte og motta inntil to millioner kroner i støtte. Fra oktober blir søknader vurdert fortløpende.

Nore stavkirke

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til verdiskapning i reiselivsnæringen basert på kultur og kulturarv i tidligere Buskerud. Fristen for å søke om tilskudd er 15. november 2020.

Norturas slakteri på Gol kan bli nedlagt i løpet av de neste årene. Fylkesrådet er nå i dialog med selskapet, og håper det finnes alternativer til nedleggelse. 15. september var partene samlet for å diskutere situasjonen.

   

Mann med ryggsekk går tur i fjellet

Nå mottar destinasjonsselskaper ekstraordinære midler som følge av koronapandemien. Totalt deler Viken fylkeskommune ut over seks millioner kroner for å bidra til å få reiselivsbedriftene raskere opp på bena igjen. 

  

Fokus på grønne industribygg, grønne produksjons- og logistikkløsninger, reduksjon av avfall og bærekraft som konkurransefortrinn. Viken teknologiklynges ambisjoner er store og grønne, nå støtter Viken fylkeskommune klyngen med 750 000 kroner.

 

Viken fylkeskommune fordeler 61 millioner kroner til de kommunene i Viken som har blitt rammet hardest av korona-krisen. Målgruppen er bedrifter. Kommuner som har høy arbeidsledighet og er avhengig av turisme og reiseliv prioriteres.

 

Et norsk-svensk samarbeid om bioøkonomi skal gi økt bruk av tre i byggeindustrien, og samtidig bidra til at FNs klimamål nås. 1. juli utvides samarbeidet ytterligere, og Viken fylkeskommune skal lede arbeidet på norsk side.
  

Veiledningstjenestene i Viken gjør en viktig jobb for å hjelpe kriserammede bedrifter, gründere og oppstartsselskaper under Korona-krisen. Nå fordeler Viken 3 millioner kroner til disse aktørene.
 

Til toppen