Fem tilskuddsordninger for næringslivet har hatt søknadsfrister i løpet av våren 2021. Nå er søknadene ferdigbehandlet og Viken fylkeskommune fordeler til sammen 30 millioner kroner til næringslivet og utviklingsprosjekter i Viken. 

 

Viken fylkeskommune og DigitalNorway har utviklet et enkelt verktøy som kartlegger bedriftens digitale kompetansebehov, og gjør omstillingen til en digital arbeidsplass enklere. Digitaliseringen av næringslivet som er fremskyndet som følge av koronapandemien skaper også noen nye muligheter.

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring av egne ansatte.

  

For å hindre permitteringer og oppsigelser har hele 91 bedrifter fått tildelt penger til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Se hvilke bedrifter som har fått tilskudd.

 

Innovasjon Norge skal få nytt og større hovedkontor i Oslo. Viken fylkeskommune ber samtidig om at dagens lokalkontorer i tidligere Østfold og Buskerud opprettholdes.

  

 Viken fylkeskommune vil styrke og utvikle jord- og skogbruket fram mot 2030. Gjennom å utnytte landbrukets muligheter for økt selvforsynings-grad og lagring av CO2, økt bruk av tre og reduksjon av klimagassutslipp skal Viken bli en foregangsregion i det grønne skiftet, basert på biologiske ressurs  er. Nå er landbruksstrategien for Viken ute på høring.

Universitetet i Oslo og forskningsmiljøene på Kjeller lanserte 31. mai en ambisiøs utdannings- og forskningssatsing. Den omfatter romteknologi, autonome systemer og sensorteknologi, fornybare energisystemer, IT-sikkerhet og radiofarmasi.
 

Mange bedrifter har slitt under koronaepidemien. Viken fylkeskommune har derfor utlyst flere runder med «krisemidler» øremerket kompetanseutvikling og omstilling. 

- Kompetanseheving av ansatte er åpenbart sentralt for å tette kompetansegapet og for å gjennomføre omstillingen korona-pandemien krever, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune. I forrige uke innledet fylkesråd Grimstad på det digitale frokostseminaret «Når kompetansen er utsolgt».

Årets vinner av Beste entreprenørskapsskole er Lier videregående skole. Prisen er på 50 000 kroner.  

Til toppen