Helsenæringen preges av vekst, men det er utfordringer, viser en fersk undersøkelse. Innovasjon kan bidra til å ta ut mer av vekstpotensialet, og Viken fylkeskommune støtter derfor flere innovasjonsprosjekter innen helse.  
     

En rekke bedrifter har fått støtte fra Viken fylkeskommune til kompetanseheving for ansatte. Nå lyses det ut nye midler fra den ettertraktede tilskuddsordningen, og nye kriterier er på plass. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan motta inntil to millioner kroner i støtte.

 

 

Økonomistyring i praksis, digital markedsføring, HMS for ledere, Instagram, podcast og praktisk forbrukerjus. Det er bare noen av kursene som Viken fylkeskommune tilbyr frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre i forbindelse med koronakrisen.

Statistikk  som viser andelen arbeidsledighet i Viken i slutten av april 2020

Arbeidsledigheten i Viken økte kraftig de første ukene med tiltak rettet mot spredning av koronaviruset og nådde en topp på 11,1 prosent i slutten av mars. Over 82 000 arbeidstakere bosatt i Viken har eller har vært permittert siden 9. mars. Varehandel og overnattings- og serveringsbransjen er hardest rammet.

Viken fylkeskommune har den siste måneden gitt støtte til korona-rammede bedrifter som har ønsket kompetanseheving for sine ansatte. Responsen har vært enorm, og 24 millioner kroner blir nå fordelt. 

Viken fylkeskommune ber sentrale myndigheter iverksette flere tiltak og støtteordninger som hjelper Viken-samfunnet i koronakrisen. Samtlige partier i fylkestinget stiller seg bak forventningslista som nå sendes til regjeringen og Stortinget. 

Bondelagene i Viken har klimaambisjonene klare, og advarer samtidig mot noen av premissene som rapporten Klimakur 2030 bygger på. Fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune roser arbeidet i landbruket.

Felles definisjoner, begreper og språk samt en felles verktøykasse, en felles prosjekt-plattform og måleverktøy for innovasjon for fylkeskommunene. Det er noe av det som det nyopprettede fylkesnettverket for innovasjon ønsker å jobbe med.

Viken fylkeskommune åpner for at enda flere bedrifter kan søke støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.  
-Vi gjør en god ordning enda bedre. Dette betyr at flere bedrifter i Viken kan få hjelp som monner, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.  

I Viken satses det blant annet på konkurransedyktig fremtidsmat, snørelatert kunnskaps- og innovasjonssenter og løsninger for å gjenvinne avfall som reduserer klimagassutslippene. Nå fordeler Viken fylkeskommune 10 millioner kroner til 35 innovasjonsprosjekter.    

Til toppen