- Vi brenner for å løfte fram et grønnere og framtidsrettet næringsliv, sa Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse på åpningen av næringskonferansen 9. og 10. mai.

Pandemien og de store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet i Viken. 

Det er én uke igjen til vi åpner dørene på Union Scene i Drammen og ønsker velkommen til Næringskonferansen i Viken 9. - 10. mai.
    

Med støtte fra Viken fylkeskommune har VPK Packaging fra Halden, iverksatt omfattende tiltak for å heve kompetansen på ledelse og bærekraft. I 2022 har Viken fylkeskommune 60 millioner i potten for tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Nå kan bedrifter som ønsker kompetanseheving for å få til nødvendig omstilling søke om støtte.
 

For tyngre kjøretøy er tempoet i det grønne skiftet lavere og oppgaven vanskeligere. Brudeli Green Mobility (BMG) i Hokksund har giret opp og tatt patent på teknologi som skal elektrifisere tyngre kjøretøy.
     

Mandag 4. april ble klyngen for dekommisjonering og gjenbruk lansert i Halden.
 

Ida Marie Pedersen (28) og Synne Sauar (25) har fått midler fra fylkeskommunens regionale forskningsfond til utvikling av et sensorsystem for å oppdage brannfarlig avfall. Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse besøkte gründerbedriften Li-tech på Ås. Han ble imponert over hvordan de jobber med å utvikle og teste produktet for et potensielt stort marked.
 

Illustrasjonsfoto som viser pappemballasje.

Med støtte fra Viken fylkeskommune går nærings- og innovasjonsklyngen Circular Packaging Cluster i bresjen for å skape systemer som gjør det lønnsomt å gjenvinne eller bruke emballasje på nytt. Det er bærekraftig for miljøet og for økonomien. Nå lyser Viken fylkeskommune ut flere midler via støtteordningen «næringsutvikling og innovasjon».
 

Personer sitter i sal og noterer på blokk

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for at bedriften skal klare nødvendig omstilling? Viken fylkeskommunen øker støtteandelen for små og mellomstore bedrifter. 

Etablerertjenesten tilbyr veiledning som et lavterskeltilbud til personer som planlegger å etablere sin egen virksomhet eller som planlegger vekst i bedriften. Tirsdag 8. februar signerte Ringerikskommunene; Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike en samarbeidsavtale om etablerertjenesten for 2022-2025 med Viken fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge.

  

Til toppen