Vi lanserer Næringskonferansen i Viken 20. - 21. januar 2021 – samspill for økt bærekraftig verdiskapingGrønnere og mer fremtidsrettet næringsliv i hele Viken. Sammen med Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet ønsker Viken fylkeskommune velkommen til samling på Union Scene i Drammen.

Bilde fra kontraktsigneringen med Tonje Brenna fra Viken, Peder Skotfoss fra Ungt Entreprenørskap Viken og rektor ved Lier videregående Cathrine Bolle.

Viken fylke skal gi flere unge gründere og entreprenører muligheter til å utvikle sin skaperlyst i årene som kommer. 13. oktober inngikk Viken fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Viken partnerskapsavtale.

  

Viken fylkeskommune ønsker å identifisere og styrke vekstmulighetene i alle kommuneregionene i Viken. Menon Economics har fått i oppdrag å analysere omstilling og innovasjon i fylket i lys av pandemien.

Det skal bli enklere for alle som vil starte egen virksomhet å få veiledning og opplæring. Fra 2022 blir det en felles etablerertjeneste for hele fylket. Nedre Romerike er første region som signerer samarbeidsavtalen med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV.   

SvingOm-skilt

Gjennom prosjektet SvingOm samarbeider hele 40 aktører om å få flere besøkende til Numedal og Tinn gjennom hele året. Viken fylkeskommune har støttet utviklingen av samarbeidet over flere år. Nå lyses det igjen ut midler via tilskuddsordningen «næringsutvikling i distriktskommuner».
 

Workshop 30. septmeber 2021 "Sammen knuser vi flaskehalsene"

Det er ikke lenger et spørsmål om kompetanseheving eller ikke, men hvordan vi skal klare det? Torsdag 30. september inviterte Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold bedrifter og utdanningstilbydere til workshop, med et mål for øye: identifisere flaskehalser for etter- og videreutdanning.
 

Skal Vikens næringsliv stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene, må det samarbeides tett og godt. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad tror Klimapartnere Viken blir viktig i den prosessen.

 

Viken fylkeskommune og DigitalNorway ønsker å gjøre det enklere for bedrifter å komme i gang å styrke bedriftens posisjon, med viktig kompetanse innen digitalisering og ny teknologi. Meld deg på gratis webinar 14. oktober.
 

Eystein Ruud, daglig leder hos Schrader gartneri og Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune

Med støtte fra Viken fylkeskommune tok Schrader gartneri på Nesodden grep da sesongarbeidere ikke kunne reise hjem på grunn av koronaen.
Ut av krisen vokste det fram bærekraftig matproduksjon med salat og urter, samt økt kultur- og språkforståelse blant de ansatte.

  

Gratulerer til «Sisters in Business AS» og «Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg» som mottar årets regionale mangfoldspris, i henholdsvis kategorien små og mellomstore/store bedrifter. Begge bedriftene viser at mangfold i arbeidslivet lønner seg og har plass til de som ellers ikke har så lett for å komme inn i arbeidslivet.

Til toppen