32 prosjekter i Viken har fått støtte til næringsutvikling og innovasjon

Et av prosjektene som har fått støtte er AgriFoodTech med Aggrator Inkubator Ås i spissen. Prosjektet skal hjelpe fram flere eksportrettede bedrifter som utvikler ny norsk landbruksteknologi for å løse utfordringene knyttet til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt. Totalt er 20 415 000 kroner fordelt til 32 prosjekter, som skal bidra til næringsutvikling og innovasjon i Viken fylke.

Illustrasjon med tannhjul, pengesekk og lyspære - Klikk for stort bilde Karen Marie Antonsen/Viken fylkeskommune

Prosjekter som har mottatt støtte spenner vidt fra reiselivsutvikling til cybersecurity og utvikling av ny norsk landbruksteknologi. 

- Formålet med støtteordningen er å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter som gir økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, sier Kristian Thowsen, fylkesdirektør for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. 

Kan innovasjon løse matforsyningens utfordringer?

Aggrator Inkubator Ås mottok 2 360 000 kroner gjennom tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon og skal hjelpe agrifoodtechbedrifter med å vokse, utvikle seg og lykkes internasjonalt. Flere sterke fagmiljøer skal samarbeide for å gi en komplett kompetanse til bedriftene. Viken er Norges største jordbruksfylke målt i dekar dyrket mark, og området vil kunne spille en viktig rolle i uttesting og utvikling av ideer hos ledende landbruksbedrifter.

- Satsingen på Agrifoodtech er spennende og aktuell, og kan bidra til både teknologiutvikling, økt selvforsyning av landbruksprodukter, eksport og verdiskaping hos bedrifter i bransjen, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Da søknadsfristen gikk ut 21. april i år var det kommet inn 60 søknader, hvor det var søkt om støtte for vel 48 millioner kroner. 

Tildelinger fra tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon, våren 2023
Søker Tittel Innstilt
Norway Health Tech Vekst i Viken 2.0 - VeVi2    3 000 000
Aggrator Inkubator Ås AgriFoodTech Norway- flere eksportrettede bedrifter gjennom tverrfaglig og tverregionalt samarbeid    2 360 000
Akershus Reiselivsråd - Visit Greater Oslo Reiselivsutvikling med Oslofjorden som utgangspunkt    1 650 000
RE Gründerhus/ co AskersHus Økosystem for gründere - inkubatorprogram vest for Oslofjorden innen sirkulær økonomi    1 500 000
Smart Innovation Norway BATTCHAIN-VIKEN - samhandling for en sterk batteriverdikjede    1 500 000
Høgskolen i Østfold Cybersecurity Innovation Network    1 400 000
KJELLER INNOVASJON AS H2 Scale Up- Det foretrukne skaleringsprogrammet for norske hydrogenbedrifter    1 000 000
Drammen Kommune Næringsutvikling Hovedprosjekt Grønn Vekst Drammen og økosystem for Drammensregionen    1 000 000
Kunnskapsbyen Lillestrøm Investornettverk Romerike       800 000
NF&TA AS Innføring av digitalt produktpass i norsk tekstilnæring       800 000
Ås kommune Nyskaping for bærekraft - Utvikling av regionalt innovasjonsprogram       800 000
OsloMet – storbyuniversitetet NORtritious –en digital plattform for innovasjon, utvikling og kommunikasjon av sunn mat og drikke       650 000
Buskerud Næringshage AS Grønt Industriløft - omstilling for fremtidens næringsliv       460 000
Mosseregionens Næringsutvikling AS Veksthuset - en katalysator for nyskapning og vekst for bærekraftig innendørs og utendørs logistikk       400 000
Impact StartUp Norge Hovedprosjekt Impact StartUp Studio for sosiale entreprenører i Viken       400 000
Kongsberg kommune Forprosjekt Fra jord til bord       200 000
Kunnskapsbyen Lillestrøm Opplevelsesnæringen i Romeriksregionen       200 000
Kjeller Innovasjon AS Næringsutvikling, miljø og klima - Oslofjorden       200 000
Regionrådet for Hadeland, Gran kommune Kulturnæringsklynge Hadeland       200 000
Hvaler Næringsforening HUB Hvaler       200 000
Drammen Works AS Forprosjekt av økosystem for entreprenører       200 000
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi EUs taksonomi som et rammeverk for utvikling av sirkulære forretningsmodeller og strategier for SMB       200 000
Igloo Innovation Økt konkurransekraft for sportstech gjennom testing av utstyr for parautøvere       200 000
Gateway Studio AS Gateway Connected Media Hubs       200 000
Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway Internasjonalisering av lav/nullutslipp og autonom mobilitet industri       190 000
Smart InnovationNorway StudentVenture Accelerator       190 000
Smart Innovation Norway Skalering av grønn teknologi med utgangspunkt i Viken       190 000
Rakkestad Næringsråd Teknologisamarbeid i Indre-regionen       150 000
Business Jessheim AS Gründerskap med utenlandsk erfaring og forretningskompetanse       100 000
Hvilepust AS Nettverk for bærekraftig, unike overnattinger         75 000

De som har kunnet søke har vært:

  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer 
  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer 
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger 
  • Bedriftsnettverk og klynger 

Les også: