Etablerertjenesten tilbyr veiledning som et lavterskeltilbud til personer som planlegger å etablere sin egen virksomhet eller som planlegger vekst i bedriften. Tirsdag 8. februar signerte Ringerikskommunene; Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike en samarbeidsavtale om etablerertjenesten for 2022-2025 med Viken fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge.

  

– Hallingdal jobber godt med næringsutvikling, reiselivsutvikling og innovasjon, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse. 
  

Illustrasjon med grønn kornåker og grønnsaker over

Viken er blant landets største jordbruksfylker, med 20 prosent av den dyrkede jorda i Norge. For å styrke næringsutviklingen, rekrutteringen og kompetansehevingen i landbruket i Oslo og Viken ytterligere, lyser Viken fylkeskommune ut midler. Søknadsfrist er 15. februar 2022.
      

Illustrasjon som viser lokalsamfunn og næringsutvikling

Viken fylkeskommune skal fortsatt stimulere til levedyktige lokalsamfunn og bærekraftig næringsliv i de fjorten distriktskommunene i Viken (fra 2022 er Aurskog-Høland og Flesberg nye distriktskommuner). I 2022 er søknadsfristen løpende og prosjektsøknader behandles fortløpende.

Illustrasjon med tannhjul, pengesekk og lyspære

Viken fylkeskommune deler nå ut 23,5 millioner kroner til 49 prosjekter innen næringsutvikling og innovasjon i hele Viken.
 

Mann sitter i sofa med PC på fange og kaffekopp på bordet

Er du god til å skrive gode søknader om tilskudd eller trenger du noen tips? 

Illustrasjon med grønn kornåker og grønnsaker over

En tilskuddsordning for innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog er nå utlyst.
  

Det har vært stor interesse for Viken fylkeskommunes nye støtteordning for næringsklynger. Tre klynger tildeles nå nærmere 8 millioner kroner. Tre og emballasje, kunstig intelligens og helseteknologi er stikkordene for prosjektene som støttes.
 
 
 

26. november var det hektisk aktivitet på Toppindustrisenteret i Oslo. Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold arrangerte workshop med tittel «Sammen knuser vi flaskehalsene».
 

Vi lanserer Næringskonferansen i Viken 20. - 21. januar 2021 – samspill for økt bærekraftig verdiskapingGrønnere og mer fremtidsrettet næringsliv i hele Viken. Sammen med Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet ønsker Viken fylkeskommune velkommen til samling på Union Scene i Drammen.

Til toppen