Betydelig løft til utvikling av sirkulære forretningsmodeller

Etter sommeren starter en rekke prosjekter for å få flere bedrifter i Viken til å gjennomgå sine forretningsmodeller for å få en mer sirkulær utnyttelse av ressurser. Utviklingsprosjekter innen gjenbruk av tekstiler, sirkulærøkonomi i helsenæringen og satsninger for distriktsnæringslivet er noen av prosjektene som har fått støtte.

 

En hånd holder en grønn jordklode - Klikk for stort bilde Istock

Viken fylkeskommune lanserte i fjor en ny støtteordning for sirkulære forretningsmodeller, som skal fremme grønn omstilling og sirkulærøkonomi i næringslivet. Flere klynger, inkubatorer og næringsforeninger vil styrke sitt arbeid på området grønn omstilling ved å tilby bedrifter støtte til gjennomgang av sine forretningsmodeller. 

– Et fremtidsrettet og grønt næringsliv i Viken oppnås gjennom bruk av fornybare råvarer og ressurser, redusere klimautslipp, og sørge for stor omstillingsevne og innovasjon. Vi har nå gitt støtte til 9 gode prosjekter innen grønn og sirkulær omstilling, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse.  

Blant de 9 prosjektene har næringshagene i Buskerud, Hallingdal og Østfold fått støtte for å styrke sin kompetanse om sirkulærøkonomi for å tilby hjelp til bedrifter som vil gjennomgå sin forretningsmodell for å få en mer sirkulær ressursbruk Prosjektene vil gi økt kompetanse til rådgiverne i næringshagene, utvikle et kompetansetilbud og gi et utviklingsprogram til bedriftene. 

– Næringshager, inkubatorer og klynger har en viktig rolle som samlende aktører for næringslivet. Gjennom denne støtten ønsker vi å bidra til at de får mulighet til å styrke innsatsen for utvikling av sirkulære forretningsmodeller i bedriftene, sier Johan Edvard Grimstad.  

Disse prosjekter har fått støtte:  

 • Norwegian Fashion & Textile agenda får støtte til prosjektene “Sirkulære forretningsmodeller for gjenbruk i tekstilnæringen» og «Designstrategi for sirkulære forretningsmodeller». 
 • Buskerud Næringshage, Hallingdal næringshage og Næringshagen i Østfold får støtte til prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet». 
 • Pan Innovasjon og Kjeller innovasjon får støtte til prosjektet «Sirkulær fra start». 
 • Norway Health Tech til prosjektet «SirkØkHelse». 
 • Kongsbergklyngen til prosjektet «Sirkulære forretningsmodeller og bærekraft i Kongsberg industrien». 

Grønn omstilling og sirkulærøkonomi 

 • Grønn omstilling er prioriterte områder for Vikens fylkeskommunes arbeid innen næringsutvikling. Fylkeskommunen ønsker derfor å støtte prosjekter som kan stimulere utvikling av mer sirkulære forretningsmodeller i bedriftene. 
 • Sirkulærøkonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.  
 • Grønn omstilling betyr generelt forandring i mer miljøvennlig retning etter FNs bærekraftsmål. 
 • Målgruppe for støtteordningen for sirkulære forretningsmodeller er klynger, inkubatorer og næringshager 
 • For bedrifter som skal vokse er det råd og hjelp å få hos det som kalles næringshager og inkubatorer. Les mer om dette på viken.no 
 • En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store – som samhandler og innoverer gjennom ustrakt grad av kompetansedeling og samarbeid. Les mer om Vikens klynge- og nettverkspolicy