Etter- og videreutdanning, hvordan øke etterspørselen?

26. november var det hektisk aktivitet på Toppindustrisenteret i Oslo. Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold arrangerte workshop med tittel «Sammen knuser vi flaskehalsene».
Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold arrangerte workshop med tittel «Sammen knuser vi flaskehalsene». Viken fylkeskommune  

Covid19-situasjonen har gitt begrepet «kompetanseutvikling» vind i seilet. Næringslivet opplever større og raskere endringer, og behovet for omstilling og ny kompetanse har for alvor meldt seg.  

I takt med et økt behov for kompetanse i arbeidslivet har det blitt bevilget økte ressurser slik at universiteter, høyskoler og fagskoler skal utvikle og tilby flere fleksible utdanninger.

Utdanningsaktørene tilbyr alt i dag et stort spenn av fleksible tilbud innenfor ulike fagområder, men alt for få bedrifter benytter seg av tilbudene.

– I slutten av september arrangerte vi den første av to workshoper, der mål var å identifisere Hva er flaskehalsene ved etter- og videreutdanning? - Viken fylkeskommune

Workshop II: Knuse flaskehalsene

På workshopen sist fredag samlet arrangørene en gruppe håndplukkede bedrifter og organisasjoner fra næringslivet i Viken, og et utvalg utdanningsaktører.

Målet var å få mer innsikt og et bedre grunnlag for å vurdere hvordan vi kan gå frem for å knuse de største flaskehalsene som ble identifiserte under workshop 1.

– Hvorfor velger ikke enda flere bedrifter å benytte seg av det spennet av tilbud som utdanningsaktørene tilbyr – det spørsmål er det mange som har stilt før oss. Vi har lyst til å ta problemstillingen ved rota, invitere inn både de som utarbeider kursene og potensielle bedriftskunder, for å klare å identifisere hvor flaskehalsene oppstår – her ligger også mulighetene, forteller Mari Engh, næringsrådgiver i Viken fylkeskommune

Økt synlighet, dialog og treffsikkerhet

I sin innledning til innovasjonsprosess og samskaping viste Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold de største flaskehalsene som ble løftet frem ved forrige WS: uvitenhet om tilbudene – flere av bedriftene som deltok sist var ukjent med muligheten om å kunne utarbeide fleksible kurs i samarbeid med utdanningsaktørene.

Et annen flaskehals handlet om behov: hvordan fange behovene til bedriftene, hvordan komme i dialog, og hvordan følge de opp?

Den siste store flaskehalsen som må knuses handler om treffsikkerhet: bedriftene må klare å se verdien og læringsutbytte, og hvordan kommunisere dette?

Basert på flaskehalsene som ble identifisert av deltakerne sist har vi kokt de ned til tre overordnede tema:  

  1. Synliggjøring av tilbud og tilbydere
  2. Komme i dialog med bedrifter om behovet
  3. Fleksibilitet og treffsikkerhet

Tenke høyt sammen

– Vi kan ikke løse fremtidens utfordringer med gårsdagens løsninger, uttalte Elena Rosnes, før hun gav ordet til Hanne Kjensli, fra Samskapet AS, som ledet forsamlingen gjennom en innovasjonsprosess hvor målet var å få bedre tak på flaskehalsene, vri de over til innovasjonsspørsmål og komme frem til løsninger og testing.

At tema og opplegget engasjerte deltakerne, viser alle tilbakemeldingen i etterkant av arrangementet.

– Takk for en herlig dag! Inspirerende å møte engasjerte folk fra ulike sektorer som tenker høyt sammen – akkurat hva vi trenger mer av i en tid med raske endringer. Mer av dette, uttalte Cecilie Flikke Hänninen, seniorrådgiver hos Voksenopplæringsforbundet etter workshopen.

Workshopen gav ikke svar på alle utfordringene, men rektor på Fagskolen i Viken er optimist når han sier: – Flott tiltak! Det er fortsatt mye som må løses. Bra dere setter fokus på utfordringene og får flinke folk til å bidra med løsninger. Kompetent og imponerende gruppe som var samlet og bidro godt i dag.

Teste – teste – teste

– Et av de største problemene med innovasjon er det blir brukt for lite tid å teste løsningsforslagene. Vårt team vil følge deltakere og gi muligheten for at de kan engasjere seg i ad hoc-grupper for videre testing av løsningene de har kommer frem til under verkstedet, sier Mari Engh.

Fleksible kompetansetilbud og muligheter for bedrifter

Dette var det tredje arrangementet denne høsten der Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold setter kompetanseutvikling og tiltak til bedriftsinternopplæring på dagsorden.

Det første arrangementet var digital frokostmøte: Kompetanseutvikling, den beste vaksinen for omstilling? - Viken fylkeskommune som rettet søkelys på hvorfor bedrifter bør investere i kompetanseutvikling. Flere utdanningstilbydere serverte et stort spenn av fleksible kompetansetilbud og muligheter for bedrifter. Se opptaket fra webinaret 26. august.

Til toppen