Fordeler 6,2 millioner kroner til SIVA og Innovasjon Norge

Selskapet for industrivekst (SIVA) og Innovasjon Norge Oslo Viken får 6,2 millioner kroner i ekstra bevilgning fra Viken fylkeskommune.
Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad  

Viken fylkeskommune tildeles disse midlene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet som et økonomisk tiltak i møtet med virusutbruddet. Midlene skal bidra til at næringshagene og inkubatorene fortsatt kan hjelpe bedrifter som sliter etter korona-utbruddet, og hjelpe bedrifter i distriktene med nødvendige investeringer.

De drøye 6 millioner kronene fordeles omtrent likt på SIVA og Innovasjon Norge.

- Jeg er glad for at vi kan gi disse midlene. Virusutbruddet har blant annet gitt bedrifter et større behov for rådgivning, kompetanse, nettverk og andre vekstfremmende tiltak. Dette gjelder spesielt i etablerings- og vekstfasen. Næringshagene og inkubatorene er et viktig verktøy for dette, og jeg er glad for at vi kan styrke disse. At vi i tillegg nå kan styrke investeringstilskuddet til distriktene, håper jeg at vi kan gjøre jobben enklere for næringslivet i distriktene, sier fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.

Midlene øremerkes investeringstilskudd i distriktene i regi av Innovasjon Norge, samt tilskudd til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer. 

Den statlige rammen som fordeles på fylkeskommunene er 80 millioner kroner til investeringstilskuddet og 40 millioner til næringshage- og inkubasjonsprogrammer.

Til toppen