Fredrikstad-bedrift første som får to millioner til kompetanseheving

I oktober lyste Viken fylkeskommune på nytt ut midler via tilskuddsordningen kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, for bedrifter med mer enn 25 ansatte. C.H. Evensen Industriovner AS i Fredrikstad er første bedrift i høst, som får to millioner kroner i støtte.

Klikk for stort bilde Heidi E. Oskarsen   

Som følge av koronaepidemien er C.H. Evensen Industriovner AS hardt rammet og har merket omsetningssvikt, blant annet fordi utenlandske kunder utgjør en stor del av kundegruppen:

-Tilskuddet vi har fått av fylkeskommunen til digitaliseringsprosjektet, betyr svært mye for C.H.Evensen Industriovner AS. Det gjør at vi, i en krevende periode, kan gjennomføre en stor kompetanseheving, og vi som bedrift blir mer effektive, sier Henrik Wulff, daglig leder i C.H. Evensen Industriovner AS.

Han understreker at digitale verktøy, både i produksjon og på anlegg, trolig vil være en stor motivasjonsfaktor for de yngre arbeidstakerne.

Digitaliseringen kan gi konkurransefortrinn

Industribedriften får nå midler til et kompetansehevingsprosjekt for å digitalisere hele verdikjeden. PLM (Product Lifecycle Management) er en felles digital plattform for de ansatte. Alle arbeidsoperasjoner og dokumenter i «produktets» livssyklus, fra ide til ferdig installasjon og vedlikehold, vil knyttes til denne plattformen. Digitaliseringen kan bidra til å styrke C.H. Evensen som eksportbedrift, gi et konkurransefortrinn i form av høyere produksjonshastighet, mindre feilproduksjon og økt produktivitet.

Oppfyller kriteriene

C. H. EJohan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse - Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse Tom-Egil Jensen vensen Industriovner AS oppfyller tilskuddsordningens kriterier, som blant annet går ut på at bedriften må ha mer enn 25 ansatte, må gjennomføre en større omstilling og ha en plan for opplæring.

Fylkesråden for næring i Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad, ønsker å stille opp for et kriserammet næringsliv for å sikre fremtidige arbeidsplasser:

Vi er svært glade for å tildele midler til C.H. Evensen Industriovner AS. Vi håper dette kan utgjøre en vesentlig forskjell for bedriften og bidra til økt omsetning på sikt. Det er fortsatt midler igjen, så jeg oppfordrer flere bedrifter til å søke, sier Grimstad.

Løpende søknadsfrist

Fra oktober vurderes søknader fortløpende så lenge det finnes midler. Så langt i år har Viken fylke skommune fordelt 43 millioner kroner til opplæringstiltak i 140 bedrifter i Viken.

Les tidligere saker:

Til toppen