Gir penger til næringsutvikling og innovasjon

Viken fylkeskommune deler nå ut 23,5 millioner kroner til 49 prosjekter innen næringsutvikling og innovasjon i hele Viken.
Illustrasjon med tannhjul, pengesekk og lyspære - Klikk for stort bilde Karen Marie Antonsen/Viken fylkeskommune  

  – Gjennom denne støtteordningen bidrar vi til å realisere prosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer, innovativ teknologi og digitalisering.

Det er med på å Johan Edvard Grimstad - Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad (Sp). Morten Brakstad øke verdiskapingen og sikre og etablere nye arbeidsplasser i hele Viken, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Om lag 10 millioner kroner går til prosjekter innen sirkulærøkonomi, digitalisering og prosjekter som kopler lokalmat og reiseliv. De øvrige midlene går til andre prosjekter innen næringsutvikling og innovasjon.

Næringsutvikling og innovasjon i hele Viken

Prosjekter lokalisert i alle kommuneregionene i Viken er tildelt støtte gjennom ordningen.

– Det er stor geografisk spredning og bredde i prosjektene som er tildelt støtte, og mange av prosjektene har større geografisk nedslagsfelt enn der søker er lokalisert, sier Johan Edvard Grimstad.

Et utvalg av prosjekter som har fått støtte:

 • Ål introsenter: Mentorordning for innvandrere i Hallingdal med fagutdanning og/eller høyere utdanning.
 • Tråkk 'n' Roll SA: Stinettverket: Digitalisering, kommersialisering og internasjonalisering av sykling i Hallingdal.
 • Visit Norefjell AS: Norefjellregionen - lokalt matskap på lokale turistfat.
 • Bedriftsnettverk for bærekraftig hytteutvikling og Sigdal kommune: Norges mest bærekraftige hyttefelt.
 • Kongsberg Klyngen AS: Digitale Lean-demonstratorer for omstilling til Industri 4.0.
 • Media City Drammen AS: Samle og dele kompetanse på tvers av faggrupper, fungere som en arena for praktisk utdanning og rekruttering.
 • Solenergiklyngen ved Kunnskapsbyen Lillestrøm AS: Bærekraftige solenergianskaffelser
 • AskersHus AS: Prosjektet “Circular Startup District” skal skape flere nye varige konkurransedyktige tilbud til gründere, investorer og næringslivet i regionen.
 • Kjeller Innovasjon AS: «Learn to invest» Program for kvinner i Viken
 • Nordre Follo kommune v/Folloregionen IPR: Utvikle klynge for grønn omstilling: Campus Ås.
 • Indre Østfold kommune: Lokalmat og samordnet varedistribusjon i Indre Østfold.
 • AOF Østfold: Metode og verktøy for strategisk kompetanseutvikling innen små og mellomstore bedrifter.
 • Smart Innovation Norway AS, Fredrikshald Living Lab - Helse og Energi – Samskaping for byutvikling.

Se liste over alle prosjektene (DOCX, 75 kB)

Til toppen