Glad for 13 nye forskningssentre til Viken

Forskningsrådet investerer hele 2 milliarder kroner i 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Hele 13 av disse kommer fra Viken.

Klikk for stort bilde Istock  

-  Jeg er glad for at forskningsinstitusjonene i Viken har fått god og fortjent uttelling, og at det med dette blir en kraftfull satsing på forskningsdrevet innovasjon innenfor politiske prioriterte områder som digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.  Å koble forskning og næringsliv som denne senterordningen gjør er svært viktig for norsk næringslivs utvikling videre, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse - Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannehelse Tom-Egil Jensen  Målet med senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet. Det er Forskningsrådet som står bak den høythengende satsingen.

70 såkalte søkerkonsortier (består av vertsinstitusjon, forskningspartnere og brukerpartnere) sendte inn søknad til Forskningsrådet om SFI-midler sist høst. Nå har altså 22 av disse fått innvilget søknadene. Av disse kommer følgende fra Viken:

  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBO (Ås)
  • Matforskningsinstituttet Nofima (Ås)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Ås)
  • Institutt for energiteknikk (IFE) (Kjeller/Halden)
  • Norsar (Kjeller)
  • Østfoldforskning (Fredrikstad)
  • Norsk Institutt for luftforskning (NILU) (Kjeller)
  • Forsvarets forskningsinstitutt (Kjeller)
  • Institutt for teknologisystemer ved UiO (Kjeller)
  • Simula (Fornebu)

Disse ti forskningsinstitusjonene deltar ved hele 13 av de nye forskningssentrene. Forskningsområdene de er involvert omfavner alt fra CO2-lagring, bioteknologi, økt konkurranseevne for norsk romindustri, reduksjon av plastavfall i marine miljø og bruk av digitalisering for å øke effektiviteten i skogsektoren. For å nevne noe.

De nye sentrene blir den fjerde generasjon SFI-er siden 2005, og etableres for en periode på maksimalt åtte år (5+3), melder Forskningsrådet. Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner. Sentrene som får finansering nå, vil kunne starte opp fra høsten.

- Det skal bli spennende å følge arbeidet til sentrene videre nå når de har fått denne støtten, sier fylkesråd Johan Edvard Grimstad.

Se listen over de 22 sentrene i denne saken fra Forskningsrådet

Til toppen