Gode erfaringer med felles etablerertjeneste i Viken

- Etablerertjenesten er den hjelpende hånden, og dere kan gjøre stor forskjell på overlevelsesmulighetene hos de bedriftene dere hjelper, sa fylkesråd Grimstad da han onsdag 14. juni åpnet etablerertjenestens fagsamling.

Viken fylkeskommune

Kommuner, NAV-kontor, Innovasjon Norge og etablererveilederne var samlet på fagsamlingen som Viken fylkeskommune arrangerte på Galleriet i Oslo onsdag 14. juni.

Kurs, webinar og samlinger

Til tross for at ikke alle regionene var operative før et stykke inn i 2022 så ble det gjennomført ca. 150 ulike kurs, webinarer og ulike typer samlinger.
2700 personer deltok på disse arrangementene. I tillegg fikk mer enn 1500 personer individuell veiledning fra en av etablerertjenestens dyktige rådgivere.
Det meldes om gode erfaringer med modellen som ble innført i 2022, der fylkeskommunen, alle kommunene, NAV-kontorene og Innovasjon Norge samarbeider om å tilby tjenestene.

- Alle med en gründer i magen har nå tilgang til et gratis veiledningstilbud og mange ulike kurs og arrangementer. Dette skal gjøre dem bedre rustet til å drive virksomheten sin, få bedre lønnsomhet og å skape trygge og varige arbeidsplasser, sier Anne K. Wold, avdelingsleder for entreprenørskap og kompetanse i Viken fylkeskommune. Sjekk ut mer på www.startupviken.no  

Foruten oppsummering av aktiviteten i 2022 og deling av praktiske erfaringer fikk deltagerne innblikk i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) sitt tilbud StartOff, som skal gjøre det lettere for nyetablerte bedrifter å delta i offentlige anbud. Med en offentlig sektor i Norge som kjøper inn varer og tjenester for 650 milliarder kroner hvert år har det offentlige også et ansvar for at deler av dette kommer det nye næringslivet til gode. 

Fylkesråd Johan Edvard Grimstad og Sissel Kristin Hoel, divisjon for offentlige anskaffelser, DFØ Viken fylkeskommune