Har fordelt 100 millioner til bedrifter i Viken som trenger ny kompetanse

Halden Arbeid og Vekst AS i Halden fikk i mai støtte fra tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Dermed har Viken fylkeskommune siden 2020 bidratt med 100 millioner kroner til 250 bedrifter i Viken som har hatt behov for å gi et kompetanseløft til sine ansatte.Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad besøkte Halden Arbeid og vekst AS som har mottatt støtte fra Viken fylkeskommune til bedriftsintern opplæring av sine ansatte - Klikk for stort bildeFra venstre: fylkesråd Johan Edvard Grimstad, avdelingssjef Anne Katrine Wold, avdelingsleder mat Tor Larsen, avdelingsleder drift Per Kristian Dahl, daglig leder Hanne Lind og avdelingsleder veiledning Elin Ryen Halden Arbeid og Vekst

I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune fordele totalt 60 millioner kroner til gode prosjekter som skal bidra til å øke kompetansen til ansatte i bedrifter lokalisert i Viken. Det er mulig å søke om støtte fortløpende gjennom året.

Torsdag denne uken besøkte fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad Halden Arbeid og Vekst AS, som er en arbeids- og inkluderingsbedrift eid av Halden kommune.

Hovedformålet er å bistå mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet.

Grimstad var imponert: 

Halden Arbeid og Vekst er et flott eksempel på en arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber med å inkludere og sysselsette personer som står utenfor arbeidslivet. Det er sosial bærekraft på sitt beste.

Med 700 000 kroner i støtte til Halden Arbeid og Vekst bikket Viken fylkeskommune 100 millioner kroner, som siden 2020 er fordelt til bedrifter som har ønsket å heve kompetansen til sine ansatte.

Gult og grønt belte i Lean

Halden Arbeid og Vekst søkte om midler til opplæring av ansatte i Lean-metodikken, som går ut på å jobbe effektivt med forbedringer i egen virksomhet og skape flyt i prosessene.

– Ved å gjennomføre Lean-kursing av alle ansatte vil vi få en felles kompetanseplattform med et felles språk internt og med samarbeidspartnerne våre, sier Hanne Lind, daglig leder i Halden Arbeid og Vest AS.

Bedriften skal gi om lag 30 ansatte grunnleggende innføring i Lean-metodikken som gir et sertifikat i Lean «gult belte». I tillegg vil et utvalg av de ansatte fordype seg ytterligere og får et såkalt «grønt belte», som gir de kompetanse til å koordinere videre innføring av metodikken til avdelingene etter endt kursing.

Avgjørende med støtte

Daglig leder Hanne Lind forteller at de allerede før pandemien så at mange av de mest fremgangsrike bedriftene innenfor deres bransje jobbet etter Lean-metodikken.

Pandemien satte en stopper for kursing av ansatte med fysisk tilstedeværelse. Men da de i vinter fikk høre om BIO-ordningen tok de fram planene om innføring av Lean igjen og sendte en søknad:

BIO-midlene gir oss økonomi til å gjennomføre dette løftet, uten dem ville det vært vanskelig. Nå ser vi frem til å komme i gang.

Lind presiserer at de ser for seg at kompetanseheving innen Lean på sikt vil sikre drift, utvikling, gi økt omsetning og fornøyde ansatte.

Prosjektet er berammet til ett år, da skal Lean være iverksatt i bedriften. 

Stimulere til lønnsom næringsutvikling

– Å støtte bedrifter slik at de kan gi sine ansatte nødvendig kompetanseheving er et eksempel på et næringspolitisk virkemiddel som Viken fylkeskommune som samfunnsutvikler besitter. Gjennom tilskuddsordninger stimulerer vi til lønnsom næringsutvikling og sørger for at bedrifter kan få til nødvendig omstilling inn i det grønne skiftet. I enkelte tilfeller bidrar støtte også til at det skapes flere arbeidsplasser, avslutter Grimstad.

Det er mulig å søke støtte fra BIO-ordningen fortløpende gjennom 2022

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling, som endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Det kan søkes om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
  • BIO-ordningen er en lavterskel støtteordning for alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.
  • I 2022 er det 60 millioner kroner i potten og søknadsfristen er løpende.
  • Siden 2020 har Viken fylkeskommune støttet 250 bedrifter med totalt 100 millioner kroner.
  • Se hvilke bedrifter som har mottatt støtte hittil i 2022
  • Les mer om BIO-ordningen på viken.no
Til toppen