Jordhelse på agendaen – høsten 2023

Her har vi samlet aktuelle arrangementer om jordhelse. Meld deg på de arrangementene som passer for deg. To av arrangementene i del 1 og del 2 har gårdbrukere som hovedmålgruppe, med del 3 og 4 er samlinger på teams med kommunene som hovedmålgruppe.  

Tema for arrangementet 

Følg lenken for påmelding og program

Del 2: Kompostering

Del 3: Hvordan kan vi jobbe med jordhelse i kommunen?  

Del 4: Et oppsummeringsmøte for spørsmål, refleksjon og nye planer.

Finn en aktivitet og en samarbeidspartner som passer din region og forbered et prosjekt i 2024.  

November, Teamsmøte 
Digitalt Jordløfte-nettverksmøte hvor vi kobler kommuner med rådgivere og næringen til videre innsats for jord, miljø og klima.  
 
Målgruppe: Kommuner som ser for seg at de kan ta noe videre/gjennomføre noen aktiviteter i samarbeid med andre, eller alene.  
Møtemetode: Vi kobler rådgiver og kommune med “speed-dating" 

«Jordløftet – fra forskning til lønnsom praksis»

Viken fylkeskommunes er opptatt av jordhelse og karbonbinding i Viken. Vi kaller satsingen «JordLøftet – fra forskning til lønnsom praksis».  
Satsingen er todelt:  

  • Støtteordning for samarbeidsprosjekter som fremmer utvikling innen jordhelse og karbonbinding  
  • Overbyggende satsing som samler aktørene for å skape gode synergier – som møtet den 15.juni er oppstarten til 

Målet med satsingen er:

  • å styrke arbeidet med jordhelse og karbonbinding for et næringsretta og bærekraftig landbruk i Viken 
  • at ny kunnskap og praksis bidrar til mer lønnsom og bærekraftig landbruksnæring i vår region 

    Les om Jordløftet på viken.no