Klynger + katapulter = samspill og innovasjon

Viken fylkeskommune har inngått samarbeid med SIVA og Oslo kommune for å mobilisere klynger til å bruke katapulter.

I forrige uke var representanter fra klynger og katapulter samlet i Oslo for å dele kunnskap. Hovedfokus var mulighetene for internasjonalt klyngesamarbeid på STRING-aksen: Oslo- Gøteborg- København-Hamburg, samt hvordan får klynger i Viken til å bruke katapult som industrielle treningsanlegg slik at de kommer raskere ut på markedet.

-  Å gå systematisk til verks for å fremme et samarbeid mellom klynger og katapulter er unikt i Norge. Vi ønsker at klynger lokalisert i Viken skal kobles mot nasjonale katapultsentre for vi vet at et slikt samarbeid fremmer innovasjon som igjen gir resultater og arbeidsplasser, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

21 år med nasjonalt klyngeprogram

Klyngeprogrammet er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Innovasjon Norge er operatør av programmet som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og distriktsdepartementet, mens Viken fylkeskommune har oppdragsgiveransvaret for Siva og Innovasjon Norge.

Totalt er det er totalt 11 etablerertjenester i Viken; fire i Buskerud, fire i Akershus og tre i Østfold. 

Siva forvalter Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

- Når klynger og katapulter samarbeider sikrer vi at innovative løsninger testes ut i katapulter i Norge, og vi bidrar til skalering, sier Trine Magnus, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune.

 Lyser ut midler til klyngesatsing i Viken 2023

Tilskuddsordningen klyngesatsing skal stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen er 6. oktober 2023.

Fakta

Hva er en klynge?
En næringsklynge er en konsentrasjon av små og store kunnskapsbedrifter som samhandler og innoverer gjennom samarbeid og kunnskapsdeling.

Hva er en katapult i næringslivssammenheng?
En katapult tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk til innovative bedrifter, slik at de kan utvikle, teste og simulere ideer slik at de utvikles raskere.