Kompetanseheving skal gi konkurransefortrinn

Med støtte fra Viken fylkeskommune har VPK Packaging fra Halden, iverksatt omfattende tiltak for å heve kompetansen på ledelse og bærekraft. I 2022 har Viken fylkeskommune 60 millioner i potten for tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Nå kan bedrifter som ønsker kompetanseheving for å få til nødvendig omstilling søke om støtte.
  VPK Packaging_

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler.

Sirkulær økonomi av bølgepapp

VPK Packaging produserer primært bølgepapp fra resirkulerte papirfibre og er en bedrift som er svært opptatt av bærekraft og sirkulær økonomi. For VPK er kompetanse og trening en del av målene relatert til bærekraft. Ved hjelp av midler fra Viken fylkeskommune har de tatt viktige skritt for å styrke denne delen av VPK’s bærekraftmål.

Derfor har VPK Packaging bestemte seg for å gi ansatte mulighet til å delta på "Bærekraft som konkurransefortrinn" fra BI i 2022-2023. 

De ansatte har nylig gjennomført "Grunnkurs ledelse" og Mona Schau, HR Manager for VPK Packaging AS, forteller om positive virkninger:

Midlene har vi brukt til å se nye muligheter, samt å videreutvikle bedriften og de ansatte. Til tross for at dette er et nylig tiltak, ser vi en effekt i samhandling på tvers av avdelinger.

Schau fortsetter:
-  Med bakgrunn i teori, diskuteres relevante problemstillinger i hverdagen og vi tar opp ting som fungerer bra og de utfordringene hvor det er rom for forbedring. Jeg tror det er akkurat her vi kommer til å se effekt også når vi i tiden etter kurset skal fortsette arbeidet med prosjektoppgavene.

God planlegging og fleksibilitet

Til tross for utfordringer knyttet til usikkerheten fra koronapandemien, har det vist seg nyttig å gjøre et grundig arbeid i kompetansekartleggingen og opplæringsplanen som ble vedlagt søknaden om midler.

Schau forklarer videre:

Lederne har vært gode til å sikre at kursene har fått prioritet, selv når det har stormet som verst.

Det har vært viktig at opplæringstiltakene har vært godt forankret og prioritert hos ledelsen i bedriften, spesielt med tanke på utfordringer knyttet til om kursingen skal gjennomføres fysisk, digitalt eller i en kombinasjon.

Fylkesråd for næring og tannhelse, Johan Edvard Grimstad er imponert:

Å se bedrifter vise handlekraft, finne alternativer i krevende tider og gi ansatte verdifull ny kompetanse er akkurat slik vi ønsker denne støtteordningen skal tas i bruk.

Omsatt teori til praksis

Parallelt med opplæringen med eksterne kurstilbydere har VPK Packaging supplert med bedriftsinterne samlinger. Her utveksles ideer og kunnskap, og nye relasjoner skapes på tvers av avdelinger.

I så måte har opplæringen ført til økt kompetanse innen arbeidsrett, digital møtemetodikk, økonomistyring, HMS og kontinuerlig forbedring, samt ledelse og bærekraft.

I tillegg til denne kunnskapen har bedriften hatt parallelle møter og kurs for å knytte teori mot hvordan ting gjøres i egen virksomhet. Dette har ført til nye ideer, økt samhandling og at ansatte fremstår tryggere i sin rolle.

Gjennom opplæringsprosessene har kursdeltakerne vist stor grad av ansvarlighet og selvstendighet:

- Vi ser allerede utvikling i form av modenhet hos dem som har deltatt på kurs. De er ansvarlige for å forberede møter, kalle inn, være møteleder samt å sikre fremdrift og involvering av alle deltakerne. Dette gjør de på en mesterlig måte, forteller Mona Schau.

Fakta om VPK Packaging

  • Produserer bølgepapp fra resirkulerte papirfibre. Etter bruk blir produktene resirkulert.
  • Stor bedrift med over 250 ansatte
  • Har kontor i Halden
  • Fått BIO-midler til å gjennomføre to kurs: Grunnkurs ledelse fra Norsk Industri og Bærekraft som konkurransefortrinn fra BI (planlagt 2022-2023) for 10 + 5 ansatte
  • Fikk tilsagn via tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring 21. april 2021

 

Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) har løpende søknadsfrist

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.
  • Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. 
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak for ansatte i bedriften.
  • Bedriften kan søke om inntil 700 000 kroner i støtte.

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker på viken.no