Kompetanseutvikling, den beste vaksinen for omstilling?

Hvorfor bør din bedrift investere i kompetanseutvikling? Hvor starter du og hvor finner du relevante kompetansetilbud? Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold inviterer bedriftene i Viken til frokostmøte. 
 

Covid19-situasjonen har gitt begrepet «kompetanseutvikling» vind i seilet. Næringslivet opplever større og raskere endringer, og behovet for omstilling og ny kompetanse har for alvor meldt seg.

Vil du lære mer om hvilket tilbud og hjelpemidler som finnes der ute for å styrke og videreutvikle kompetansen til de ansatte?

Hør mer om:

  • Støtteordningen for bedrifter som står i omstilling og vil investere i kompetanseheving
  • Kartleggingsverktøy, som gir overblikk over bedriftenes digitale kompetanse og potensiale
  • Relevante kurs- og etterutdanningstilbud

Les mer på nettsidene til Kompetanseforum Østfold

Til toppen