Kompetanseutvikling er nøkkelen til omstilling i næringslivet  

- Kompetanseheving av ansatte er åpenbart sentralt for å tette kompetansegapet og for å gjennomføre omstillingen korona-pandemien krever, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune. I forrige uke innledet fylkesråd Grimstad på det digitale frokostseminaret «Når kompetansen er utsolgt».
NØKKELEN: Kompetanseheving av ansatte. Westend61/ Getty Images

Hensikten med seminaret var å vise mulighetene som hjelper bedrifter med å gå ut av korona-krisen med styrket kompetanse.

Gjennom å gi ansatte ny kompetanse, bidrar vi både til aktivitet nå og på lang sikt, slikFORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad   at bedriftene kan jobbe på nye måter, skape nye produkter eller utvikle nye tjenester. Kompetanseheving er et av beste verktøyene for å bekjempe arbeidsledighet, fortsetter Grimstad.  

Arbeidsgivere fikk informasjon om økonomiske støtte til kompetanseutvikling fra fylkeskommunen og Nav. I tillegg fikk de presentert enkelte kompetanseverktøy og regionale kompetansetilbud. Statistikksjefen i NAV tok pulsen på arbeidsmarkedet og presenterte ferske tall fra NAVs bedriftsundersøkelse.

Lyser ut flere midler i løpet av sommeren

Siden 2020 har Viken fylkeskommune lyst ut midler gjennom tilskuddsordningen «kompetanseheving og bedriftsintern opplæring», til koronarammede bedrifter som har ønsket kompetanseheving for egne ansatte. Tilbakemeldinger fra næringslivet viser at ordningen har truffet godt. Viken fylkeskommune lyser ut flere midler via tilskuddsordningen i løpet av sommeren.  

Kompetanseforum Østfold, NAV og Viken fylkeskommune stod som arrangører av frokostseminaret.

Les mer om seminaret, se presentasjoner og opptak her.