Koronasituasjonen: Står sammen for arbeidslivet i Viken

Viken fylkeskommune, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo går sammen for å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere i Viken gjennom de krevende tidene som nå venter.  

NHOs Nina Solli, Viken fylkeskommunes Halvard Ingebrigtsen og LOs Ulf Lervik. - Klikk for stort bildeSTÅR SAMMEN: NHOs Nina Solli, Viken fylkeskommunes Halvard Ingebrigtsen og LOs Ulf Lervik. NHO/Viken/LO

Det sier partene i en felles uttalelse 13. mars.

– Trepartssamarbeidet er ryggraden i den norske modellen. Når det er tøffe tider står vi, arbeidstakerne og arbeidsgiverne sammen for å løse krisa, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.  

Tett samarbeid i krevende tid

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo håper samarbeidet kan bidra til å løse svært krevende utfordringer i en ekstraordinær situasjon.

– Næringslivet i Viken står i en historisk vanskelig situasjon. Våre medlemsbedrifter gjør nå alt de kan for å berge arbeidsplasser og oppdrag. For mange er det virksomhetskritisk allerede. Jeg er glad for at vi har et tett og godt samarbeid mellom partene i denne krevende tiden, sier Nina Solli.

Partene skal i tiden fremover ha fortsatt tett dialog for å finne best mulig løsninger for trygge folks hverdag og arbeidssituasjon.

– Folk må få trygghet for egen helse, for inntekta si og for at de man er glad i har det bra. LO vil gjøre alt vi kan for å bidra til denne dugnaden og for at bedriftene skal klare seg gjennom krisa, sier regionleder Ulf Lervik i LO Viken Oslo.

Skal finne løsninger for lærlinger

Gjennom trepartssamarbeidet skal man også sikre at Vikens mange lærlinger får tilstrekkelig opplæring, forteller fungerende fylkesrådsleder Ingebrigtsen. Viken fylkeskommune har allerede gått over til digital opplæring i de videregående skolene.   

– Vi skal også finne løsninger for alle lærlingene våre. Vi har solide fagskoler, og vi vil ta initiativ til at vi sammen med dem og bedriftene undersøker mulighetene for digitale opplæringstilbud også for lærlingene våre, sier han.

Til toppen