Løfter fram prosjekter som støtter oppom sosialt entreprenørskap og integrering

Syv spennende aktører som har mottatt midler til ulike forprosjekter om sosialt entreprenørskap og integrering møttes for å sette viktigheten av sosialt entreprenørskap på agendaen, dele erfaringer og bygge nettverk. Prosjektene skaper løsninger for ulike sosiale utfordringer Viken-samfunnet står overfor. 

Gruppe med damer og menn foran murbygg - Klikk for stort bilde Mari Odland

Fredag 16. juni møttes aktørene i Drammen. Samlingen ble arrangert av Viken fylkeskommune i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende innovasjon.  Aktørene har fått støtte via tilskuddsordningen sosialt entreprenørskap og integrering som Viken fylkeskommune lyste ut i 2022.

Av de syv prosjektene som fikk støtte gis et par eksempler på hva slike prosjekter kan bety for å styrke integrering gjennom innovativt sosialt entreprenørskap.

Kvinner med utenlandsk bakgrunn og TECH-kompetanse

Den sosiale entreprenøren HerSpace informerte om at Norge i europeisk sammenheng er nest nederst på listen over Startups etablert av kvinner. Polen er det eneste landet med færre kvinnelige Startups enn Norge. HerSpace har tatt tak i dette ved å arrangere et eget inkubatorprogram for kvinner med utenlandsk bakgrunn med tech-kompetanse (teknologikompetanse) og en gründer i magen. Programmet starter i august, foregår på engelsk, og har en varighet på seks måneder. I disse dager foregår rekruttering til programmet.

Kompetanse fra spillbransjen inn i næringslivet

AOF Østfold gjennomfører et forprosjekt om realkompetanse hos gamere. Tanken er at gamere og e-sportutøvere bygger den kompetansen som kreves for å lede digitale organisasjoner og digitale teams. Forprosjektet skal blant annet kartlegge holdninger om gamere blant de som rekrutterer og næringsliv, samt gameres egenrapporterte realkompetanse fra spill. 

 –  Med tilskuddene fra Viken fylkeskommune har vi ønsket å gi sosiale entreprenører og de som støtter dem i deres utvikling, mulighet til å utvikle nye løsninger for integrering i arbeids- og næringslivet. Vi ønsker også å lære av disse prosjektene, slik at vi kan utforme treffsikre tiltak i fremtiden. Samlingen ga masse nyttig input til dette arbeidet, sier Anne Katrine Wold, avdelingssjef for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse i Viken fylkeskommune.