Lyser ut midler til næringsutvikling i distriktskommunene i Viken

Viken fylkeskommune skal fortsatt stimulere til levedyktige lokalsamfunn og bærekraftig næringsliv i de fjorten distriktskommunene i Viken (fra 2022 er Aurskog-Høland og Flesberg nye distriktskommuner). I 2022 er søknadsfristen løpende og prosjektsøknader behandles fortløpende.
Illustrasjon som viser lokalsamfunn og næringsutvikling  - Klikk for stort bilde Foto: Skynesher og myrainjom01/Getty Images/ Illustrasjon: Viken fylkeskommune.

- Lokalsamfunn skal gi et godt livsmiljø og samtidig gi et grunnlag for et mangfoldig og vitalt næringsliv. Derfor er vi opptatt av å bevare og utvikle lokalsamfunn og regioner med egen identitet og lokalt særpreg, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Han påpeker at ved å ha en løpende søknadsfrist, så kan vi bedre møte prosjektenes behov for støtte kontinuerlig gjennom året.

Må være forankret i FNs bærekraftsmål 

Hvordan kan man løse utfordringene distriktene står overfor, og samtidig gi mer verdiskaping og flere arbeidsplasser? Det håper vi prosjektsøknadene kan bidra til å gi svar på, sier Mette Thielemann, rådgiver i avdeling for distrikt og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Hun understreker at målgruppen for ordningen ikke bare gjelder kommuner, men også utviklings- og innovasjonsmiljøer, som for eksempel næringshager og næringsforeninger.

Det kan søkes om støtte til forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. Prosjektet det søkes støtte til skal ha en tydelig kobling til FNs 17 bærekraftsmål:

Vi er særlig på jakt etter prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og Johan edvard Grimstad - Klikk for stort bildeFylkesråd Johan Edvard Grimstad Morten Brakstad    digitalisering av næringslivet. Prosjektene bør ha fokus på konkrete effekter og resultater, slik at midlene faktisk bidrar til å styrke næringsutviklingen i lokalsamfunnene, fortsetter Grimstad. 

Lyser ut nye midler for 2022

Hovedmålet med tilskuddsordningen næringsutvikling i distriktskommuner, er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner, som er: Aremark, Marker, Aurskog-Høland, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteiere om andre partnere deltar. I tillegg til miljøer og kommuner i distriktene, kan kommuner med bygdemiljøpakker søke. I 2021 ble ordningen justert slik at alle Vikens kommuner i utgangspunktet kan søke, men effekten må være i én av de nevnte 14 distriktskommunene.

Ordningen ble først innført i Buskerud, men ble utvidet til å inkludere alle distriktskommunene i Viken med første utlysning våren 2021. Totalt ble 3 millioner kroner fordelt på 11 prosjekter i 2021.

- Spennvidden i prosjektene og hvilke kommuner som har fått innvilget støtte har vært god, og vi ser frem til å se resultatene av satsningen, samt å motta søknader om flere behovsrettede prosjekter i 2022, avslutter Grimstad.

Til toppen