Lyser ut støtte for næringsutvikling og innovasjon 

I år lyser Viken fylkeskommune ut 22 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet. Nå er det klart for første utlysningsrunde. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad håper ordningen blant annet kan bidra til nye arbeidsplasser i fylket vårt.  
Viken-illustrasjon: Innovativ næring - Klikk for stort bilde Melkeveien  

– Dette er en ordning som vil styrke hele Viken-samfunnet. Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Grimstad. 

FORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad  Fra 1.mars er det mulig å søke støtte over ordningen «Næringsutvikling og innovasjon» i Viken fylkeskommune.  

Les mer om hvordan du kan søke her

Den nye ordningen erstatter en rekke av tidligere tilskuddsordninger fra de tidligere tre fylkeskommunene, og ble vedtatt av Viken fylkesting i februar . 

- Et av målene med ordningen er å bidra til å styrke næringsgrunnlaget, samt sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Gjennom samhandling mellom næringsliv/klynger, kapital, grundere, FoU og offentlige institusjoner vil vi bedre både nasjonal og internasjonal konkurransekraft i regionen, sier fylkesråd Johan Edvard Grimstad. 

Søknadsfristen er 12. april 2021. 

Les mer om retningslinjene for støtteordningen her

Les også: 10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling

Til toppen