Midler til kompetanseheving av ansatte – løpende søknadsfrist

Viken fylkeskommune skal fordele 15,5 millioner kroner til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om støtte og motta inntil to millioner kroner i støtte. Fra oktober blir søknader vurdert fortløpende.
Klikk for stort bildeSØK STØTTE til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving Busakorn Pongparnit/GettyImages

Tilskuddsordningen ble lyst ut i mai i år som en ekstraordinær tilskuddsordning og del av tiltakspakken for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom koronakrisen. Da fristen gikk ut 4. juni og søknadene var ferdigbehandlet var det flere midler igjen, som nå lyses ut på nytt.

Videreutvikle kompetanse

– Den krevende koronasituasjonen ser ut til å vedvare. Kanskje kan denne utfordrende tiden benyttes til å videreutvikle ansattes kompetanse, samt opplæring internt.

Derfor håper vi midlene kan komme flere av de litt større bedriftene med mer enn 25 ansatte til gode, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

Bedriften må gjennomføre en større omstilling, som igjen krever at det gjennomføres omfattende kompetanseutviklingstiltak i bedriften.

Basert på en kompetansekartlegging og behovsanalyse, må bedriften ha en plan for opplæringen, som skal  være godt forankret hos bedriftens ansatte.

– Det betyr at det skal være mulig for mellomstore og større bedrifter å kunne sikre opplæring for flere av sine ansatte, sier Grimstad.

Løpende søknadsfrist

Fra oktober vurderes søknader fortløpende så lenge det finnes midler. Så langt i år har Viken fylkeskommune fordelt 41 millioner kroner til opplæringstiltak i bedrifter.

Til toppen