Ny klynge for avvikling og gjenbruk av store anlegg

Mandag 4. april ble klyngen for dekommisjonering og gjenbruk lansert i Halden.
Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad talte på åpningen av Norsk nukleær dekommisjonering 4. april. Anja Lillerud, Smart Innovation Norway  

Klyngen skal bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen nedbygging av store anlegg som atomkraftverk og oljeplattformer.

Da det ble besluttet at atomreaktoren i Halden og på Kjeller skulle legges ned, ble Norsk nukleær dekommisjonering (NND) opprettet.

Støttet av Viken

Rundt 80 personer overvar den offisielle åpningen av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk mandag formiddag. I tillegg til næringsministeren var blant andre fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune, Johan Edvard Grimstad, og Halden-ordfører Anne-Kari Holm til stede.

Viken fylkeskommune har støttet oppstarten av en klynge som tar utgangspunkt i nukleær dekommisjonering, men som også kan utvides til flere industrier og bransjer. Eksempler er avfallsanlegg, oljeplattformer, skip, dammer, fabrikker og landanlegg.

– Dette treffer på de aller fleste punkter i omstillingsarbeidet som fylkeskommunen er i gang med når det gjelder blant annet sirkulærøkonomi og digitalisering, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse.

– Klyngebedrifter har bedre utvikling, får kontakter de ellers ikke ville fått, og de utvikler bedriftsløp som de ellers ikke ville gjort. Å etablere en klynge med så flotte deltakere som vi ser her i dag, tror vi virkelig har et potensial. Fylkeskommunen ønsker å styrke dette videre, sier Grimstad.

NND har ansvaret for å legge ned og ivareta nedleggelses- og oppbevaringsprosessen på en forsvarlig måte. Dette kalles dekommisjonering, og er en prosess som skal ivareta både miljøhensyn og behov for sikkerhet. Dette tar tid, vil pågå i minst 20-25 år og det skal brukes over 20 milliarder kroner på arbeidet.

En mulighet for næringslivet

Dekommisjonering er et krevende og komplekst arbeid, og alle løsningene vi trenger for å gjennomføre arbeidet er ikke tilgjengelige foreløpig. Dette vil kreve innovative løsninger og representerer en mulighet for næringslivet å bygge en kompetanse som er etterspurt i et internasjonalt marked. 

– Etableringen av dekommisjoneringsklyngen er utrolig viktig fordi det er her mye av kraftsentrumet skal bygges, styrkes og ledes fra. Arbeidet som nå skal gjennomføres på reaktorene representerer en mulighet som vi mener det er viktig å understøtte. På sikt kan dette gi Norge nye eksportmuligheter, sa næringsminister Jan Christian Vestre under åpningen hos Smart Innovation Norway i Halden.

En del av Vikens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål 9
Industri, innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
Bærekraftsmål 12
Ansvarlig forbruk og produksjon
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

 

Til toppen