Nyopprettet fylkesnettverk for innovasjon 

Felles definisjoner, begreper og språk samt en felles verktøykasse, en felles prosjekt-plattform og måleverktøy for innovasjon for fylkeskommunene. Det er noe av det som det nyopprettede fylkesnettverket for innovasjon ønsker å jobbe med.

Fylkesnettverket møttes på skjerm - Klikk for stort bildeFylkesnettverket møttes på skjerm

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Viken fylkeskommune har tatt initiativ til å opprette et fylkesnettverk for innovasjon. Mandag 30. mars gikk startskuddet for første samling for det nyopprettede fylkesnettverket. Det var deltakere fra de syv fylkeskommunene Agder, Rogaland, Troms og Finnmark, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Viken. Samlingen ble flyttet fra en fysisk til digital samling i Teams på grunn av korona-krisen.  

Dugnadsånd og vilje til å tenke nytt

Fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune, Edvin Søvik, ønsket velkommen til den første samlingen. Han påpekte at vi raskt er blitt tvunget til å bli heldigitale og at møter vi ikke kunne tenke oss før å gjennomføre digitalt, nå er noe vi er blitt gode på under korona-krisen.  

-Kriser kan være en anledning til endring og nyskapning og det tvinger oss til å finne nye løsninger, der ofte løsningen ikke er kjent på forhånd. Ofte kan disse ordene være litt svevende, men nå tror jeg mange av oss kjenner på hva dette vil si i praksis. Dugnadsånden og denne endringsviljen vi ser i samfunnet nå, kan vi bruke på andre samfunnsområder når denne krisen er over, innledet Edvin Søvik.  

Edvin Søvik la vekt på at fylkeskommunene har fått flere oppgaver med strammere budsjetter, i tillegg til at vi skal jobbe for å oppnå FNs17 bærekraftsmål. Det gjør at fylkeskommunene må tenke nytt og annerledes. Flere av samfunnsutfordringene er komplekse og sammensatte og det krever innsats på tvers av fag, sektorer og samfunns-sfærer, på ulike nivåer, internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Edvin Søvik avsluttet med at han håpet «at fylkesnettverket kan styrke fylkeskommunene sin innovasjonsevne, at vi kan dele av våre suksesshistorier, men også de initiativene som ikke har gått så bra som vi hadde ønsket. Slik at vi kan lære av hverandre».  

Tidligere erfaringer fra fylkessamarbeid 

Martin Zeiffert fra Agder fylkeskommune delte sine erfaringer fra Fylkeskommunale Optimale Tjenester, FOT-samarbeidet, til inspirasjon i etableringen av det nye fylkesnettverket.

Ingeborg Dirdal fra Rogaland fylkeskommune fortalte om det nasjonale fellesprosjektet av anskaffelse og utvikling av nye nettsider på felles teknisk plattform for fylkeskommunene Rogaland, Viken, Innlandet, Troms og Finnmark og Agder. 

Gevinstene fra disse initiativene har vært både økonomisk besparende, tidsbesparelser, økt effektivt og økt kvalitet.  
Det ble tydelig identifisert flere temaer for deling av beste praksis og erfaringsutveksling. 

Hva skal fylkesnettverk for innovasjon være? 

Sonja Helen Bordewich fra Innovasjonsverket var møteleder og ledet diskusjonen for hva fylkesnettverket for innovasjon skal være.    

Ut av møtet kom behov og et ønske om at fylkesnettverket for innovasjon skal bidra og arbeide med:  

  • Felles definisjoner, begreper og språk samt en felles verktøykasse, en felles prosjekt-plattform og måleverktøy for innovasjon for fylkeskommunene
  • Erfaringsutveksling hvor vi kan lære av og inspirere hverandre
  • Felles innovasjonsprosjekter vi kan samhandle om som kan sette fylkeskommunenes innovasjonsarbeid på kartet, samt samarbeide på prosjekter vi allerede er i gang med for å gjøre hverandre gode

Neste samling i fylkesnettverket for innovasjon er 30. april på Teams. Her skal det jobbes videre med mål, behov og planer for nettverket.