Offentlig og privat samarbeid: Studenter kartlegger arbeidstreningsprosjekt

Masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge kartlegger fylkeskommunens arbeidstreningsprosjekt ved Vikersund Hoppsenter.Roger Ryberg i samtale med studenter - Klikk for stort bildeStudentene Thea Eken og Cathrine Flåta intervjuer fylkesordfører Roger Ryberg om fylkeskommunens engasjement i arbeidstreningsprosjektet ved Vikersund Hoppsenter. Carsten Øhrn

Tidligere Buskerud fylkeskommune har vært involvert i et samarbeidsprosjekt med Hæhre, NAV, Modum kommune og flere lokale bedrifter der målsettingen har vært å kunne tilby elevene all opplæring i Vikersund Hoppsenter.

Samarbeidet har vart i snart 4 år og har vært et spleiselag mellom det offentlige som har bidratt med elever og instruktører, og et næringsliv som har gått inn med maskiner, verktøy og fagkompetanse.

- Målet med arbeidstreningsprosjektet har vært at man gjennom samfunnsnyttig innsats skal få ungdommene inn i et utdanningsløp/ut i arbeidslivet, kombinert med praktisk, interessant og meningsfull praksis og utdanning, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Ryberg møtte nylig to masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge som intervjuet ham om fylkeskommunens erfaringer med prosjektet.

- Vi lurer på hva det er som gjør at så mange elever fullfører i arbeidstreningsprosjektet, sier Thea Eken og Cathrine Flåta, som tar en master i utdanningsledelse.

Klikk for stort bildeVikersundbakkene Vikersund Hoppsenter Resultater fra arbeidstreningsprosjektet: 

  • 2016/2017: 16 av 18 elever fullførte
  • 2017/2018: 15 av 18 elever fullførte
  • 2018/2019: 18 av 22 elever fullførte

- Vi har snakket med elever, skoleledelse, næringsliv og NAV, og møtet med Ryberg var viktig for å få et helhetlig bilde av hvordan man har jobbet med dette prosjektet i disse årene, sier de to masterstudentene.

Studentene skal levere sin oppgave innen 1. juni i år.

Arbeidstreningsprosjektet fra tidligere Buskerud fylke avsluttes til sommeren og er nå en av mange modeller som skal evalueres i Viken fylkeskommune.

Det var Albert Kr. Hæhre som i 2014 tok initiativ til å samle NAV, utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, fagopplæring, videregående skoler, ordfører i Modum, Hæhre Entreprenør og Isachsen Entreprenør.

Klikk for stort bildeSkoleledere fra Østfold dro vinteren 2019 til Vikersund for å lære om fylkeskommunens skolesuksess. Carsten Øhrn  

Til toppen